Підручники для школи

Новокодацький район КЗДО № 316 ДМР

 


Звіт керівника

 

ЗВІТ

директора  КЗДО № 316 ДМР

Тараненко Ірини Юріївни

за 2020/2021 навчальний рік

на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю

Завдання звітування:

  • Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
  • Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

Порядок денний:

  1. Вибори голови та секретаря зборів
  2. Вибір лічильної комісії
  3. Звіт директора.
  4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).
  5. Відкрите голосування.

 Присутні: колектив закладу, батьківський комітет, члени ради закладу.

 

 

Комунальний заклад  дошкільної освіти ( ясла – садок ) комбінованого типу»       № 316 Дніпровської  міської ради

Наша адреса: вул. Коробова, 26

В навчальному році функціонувало 11 вікових груп :   2 – раннього віку

                                                                                             6 – дошкільного віку

                                                                                             3 – спеціалізована група

Режим роботи закладу п’ятиденний: чергові групи 6.30 – 18.30.

вихователі груп 7.30 – 17.30

 

 Очолює дошкільний заклад – Тараненко Ірина Юріївна.

 

В своїй роботі колектив та адміністрація закладу керується законодавчими документами:

- Закон України «Про освіту»

- Закон України «Про дошкільну освіту»

- Положення « Про дошкільний заклад»

- Закон України « Про забезпечення санітарно - епідеміологічного благополуччя населення»

 

- Закон України «Про охорону дитинства»

Постанови Кабінету Міністрів України « Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»

- Закону України « Про благодійництво та благодійні організації»

- Закон України « Про звернення громадян»

- постанова Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)»

- Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, що затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234

- Інструкція « Про організацію харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» 

- вимог гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446.

- лист Міністерства освіти і науки України від 09.12.2019 № 1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти»

-лист від 25.06.2020 № 1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»

Діє на підставі Статуту КЗДО, Колективного договору, укладеного між адміністрацією та колективом.

 

Протягом року дошкільний заклад педагогічним, медичним та обслуговуючим персоналом  укомплектовано  на  75% .

Загальна  кількість педагогів складає: 16- вихователів, 1 – муз керівник, 3- вчитель – логопед, 2 –вчитель – дефектолог,  1- керівника гуртка «Комп’ютерна грамота», 1 –вихователь – методист. Всі педагоги мають відповідну фахову освіту.  Повну  вищу  освіту  мають 10  педагогів (65%) .  В цьому  навчальному   році пройшли курси підвищення кваліфікації при  «Дніпровській академії неперервної освіти» Дніпропетровської  обласної  ради  – 9 педагогів, атестувалися  - 8 педагогів. 

У наступному  навчальному році педагогічні працівники  можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами, що визначені Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800

В цьому навчальному  році   наші педагоги, а саме: Гричанова О.М., Ерліх  О.В., та Саракуз В.В.   розпочали  підвищувати кваліфікацію шляхом  проходженням  семінарів, тренінгів на  он-лайн платформах.

Звертаю вашу увагу, що крім проходження курсів у  «Дніпровській академії неперервної освіти» Дніпропетровської  обласної  ради   всі педагогічні працівники  додатково мають право самостійно обирати на он-лайн платформах  конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

 

Педагоги КЗДО постійно підвищують рівень кваліфікації, стежать за новинками методичної літератури, ознайомлюються  з періодичними виданнями. Використовують в своїй роботі інноваційні, альтернативні методики та технології, планують, та проводять навчальний  процес так, щоб досягти високого  навчального результату.

 

У 2020-2021 навчальному році колективом  дошкільного закладу  успішно  реалізовані  завдання:

 

 1.  Удосконалення  роботи  щодо  формування  комунікативно-мовленнєвої  та  математичної  компетенції  дітей  дошкільного  віку, шляхом  упровадження  інноваційних  методик  та   технологій.

2.  Забезпечення  наступності  шляхом  створення  розвивального середовища, осередків  діяльності, застосування  компетентного  та  діяльнісного  підходів  під  час  освітнього процесу для  розвитку  особистості.

3. Формування  екологічної  свідомості, навичок  практичного   життя,  готовність до взаємодії  з навколишнім  світом. 

 

 

Основною метою діяльності дошкільного закладу є виховання здорової, гармонійно розвиненої особистості, запобігання розладам фізичного і психічного розвитку та їх корекція, підготовка дошкільнят до навчання в школі.

 

 Навчально – виховна робота  проводилась за Базовим компонентом дошкільної освіти через впровадження  програми розвитку дітей «Українське  дошкілля »  та програми розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку «Віконечко», а також  впровадження комплексної  програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» . Педагогічний колектив впроваджував у своїй педагогічній діяльності також альтернативні програми,  новітні методики та  технології.

 

          У  минулому  навчальному  році  серйозним викликом  стало  дистанційне  навчання, спричинене  карантином пов’язаним   с поширенням    коронавірусної  інфекції . Педагогам довелося  перебудувати освітню  діяльність  у форматі он-лай. Зіткнувшись  з  новою  проблемою  методичною  службою  був  розроблений  алгоритм, за  яким  педагоги  досить успішно  працювали  у  період  карантину. Створені  педагогами  сторінки  на  Фейсбуці  та  Вайбері  і  в  цьому   навчальному  році успішно сприяли взаємозв’язку  педагогів  та  батьків.

Набутий  досвід і  подалі  доцільно розвивати  для  подальшого використання  у  взаємодії з батьківською  спільнотою.

 

           У  дошкільному  закладі  педагогами   під  час адаптованого карантину  велика  увага  надається  створенню  розвивального середовища,  яке    б  мало  логічну  структуру, мало б в  достатній кількості  дидактичних  та  ігрових   матеріалів   але  не переобтяжувались зайвим обладнанням. Матеріали в осередках  розміщено  так, щоб діти  могли  вільно до них дістатися,  самостійно  діяти з ними, не  спираючись на досвід та допомогу дорослих.                                                   

 

Така  самостійність  стимулює вихованців  до додержання норм і правил перебування в різних  осередках.

 

Педагоги  змогли  в освітнє  середовище  ввести зміни, обумовлені  санітарними вимогами в період  карантину.  Для  виконання  вимог  алгоритму  прийому, були створені  локації для   проходження дітьми термометрії  та  ранкового фільтру.

 

         Важливу  роль  у  розкритті  творчого потенціалу   та  своєчасному  наданні   допомоги кожному  педагогу з урахуванням  його професійних  потреб  відігравала   системна  робота  методичної служби   дошкільного навчального закладу.

Методична робота з педагогічними кадрами за результатами вивчення освітньо - виховного процесу у 2020-2021н. р. була спрямована на реалізацію основної мети: підвищити професійний рівень педагогів. Для цього були виділені наступні завдання:

- упровадження інноваційних педагогічних технологій;

- підвищення професійної майстерності педагогів дошкільного  навчального закладу через урізноманітнення напрямів, форм, методів, змісту діяльності.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали пізнавальний характер. Достатньо уваги було приділено проведенню інтерактивних форм роботи з кадрами, в ході яких кожний педагог мав би можливість бути активним учасником взаємодії, самостійно визначати свої досягнення, свій творчий потенціал.

Проведенні педагогічні ради підпорядковувались колегіальності, гласності, систематичності, демократичності, перспективності і наступності. При підготовці до проведення педагогічних рад педагоги­­­­­­ готували науково-теоретичні та практичні повідомлення, ділились  інформацією з досвіду роботи

1.  Організація  життєдіяльності дошкільників в  контексті завдань логіко-математичного  розвитку

2. Пізнавально-мовний  розвиток  дітей  дошкільного віку

3.Виховання духовності  у  дітей  дошкільногои віку  за  допомогою  творів  художньох  літератури.

4. Якісна  освіта -  запорука  самореалізації  особистості

 

 Вихователь молодшої  групи №9  Макотіна  С.Г. провела  заняття  з логіко-математичного  розвитку  дітей  дошкільного віку  « На  подвір’ї». А у середній  групі  №6 , вихователь   Середюк Т.М. провела   заняття  «Подорож  веселим потягом».

 

Відкритті заняття, проведені педагогами: Залізняк  О.В. заняття  у  старшій сгрупі №10  з розвитку  мовлення   «Чарівна зима»,   Гричанова  О.М. заняття  у  старшій сгрупі №8  навчання  грамоти  «Пригоди Герди  і Кая»,  музичний  керівник Звягінець  Н.М. була проведена музична  розвага «Українські  народні  свята та  обряди  взимку»   були змістовними, в них інтегрувались різні види діяльності, використовувались інноваційні технології.         

 

 Вихователь Налівкіна Л.М.  середньої групи №2 з розвитку  мовлення « Чарівний сніговичок» а  вихователь  групи ранного віку №4  Воробйова Ю.В.   «Завітала  зима у наше  віконце»    та   вихователь  молодшої групи №7 Кундій  А.А. з розвитку  мовлення  «Пернаті  наші  друзі»в процесі проведення занять змінювали види діяльності вихованців, зостосовували різні форми роботи, дотримувались єдності освітніх, розвивальних, виховних завдань, використовували прийоми заохочення, стимулювання, доцільний роздатковий та демонстраційний матеріал.

     Цікавинки до педагогічної ради  презентували   вихователь раннього віку групи№1  Дьоміна Л.М.  з сенсорного виховання    дидактична  гра « Впізнай  на  дотик»,  Галузинська  О.П.  вихователь    середньої групи №11  презентувала  дидактичні  ігри  з логіко-математичного  розвитку,  вихователь молодшої  групи №9 Мякотіна  С.Г., створила    дидактичну    гру  «Український  віночок». А вихователі  Залізняк О.В. та  Гричанова  О.М. підготували  добірку  матеріалів  для  роботи з батьками.

Впровадження інклюзії – наразі одна з найактуальніших проблем у системі дошкільної освіти. Стратегія розвитку інклюзії в дошкільному закладі – це комплекс заходів здійснення позитивних змін самого дитячого садка відповідно інклюзивних цінностей.

Одним із завдань дошкільного закладу у 2020-2021 навчальному році продовжувати роботу над забезпеченням інклюзивної моделі освіти як системи освітніх послуг відповідно до потреб дітей з особливими освітніми потребами та сприяти максимальній ефективності інклюзивного навчально-виховного процесу. Тож ми, другій рік  продовжуємо свою роботу з питань інклюзивного навчання. З метою реалізації індексу інклюзії було створено творчу групу, яка протягом року забезпечувала належну просвітницьку, управлінську, методичну роботу, надавала соціально-педагогічну допомогу батькам та педагогам дошкільних навчальних закладів у яких виховуються діти з особливими освітніми потребами.

Було проведено семінар-практикум: «Інклюзивна освіта: навчаємо і виховуємо разом», під час якої відбулось ознайомлення з нормативно-правовими документами  та з організації інклюзивної освіти. Вихователь - методист провела консультації : «Інклюзивна освіта: шляхи впровадження», «Інклюзивна практика в дитсадку: організаційна модель», «Педагогічна допомога дитині раннього віку з особливостями психофізичного розвитку», яка наголосила про налаштованість дошкільного закладу на врахування індивідуальних особливостей та потреб не лише усіх дітей, а й педагогів та батьків, які можуть зробити свої корисні внески в розвиток закладу, разом з дітьми пережити радість співучасті й співтворчості та реалізувати свій творчий потенціал..

Групою фахівців індивідуального супроводу дітей з ООП  було проведено семінар - тренінг щодо запровадження інклюзивної форми навчання для дітей з особливими освітніми потребами, де вихователі познайомились з інноваційними методиками, технологіями, які можна використовувати під час освітнього процесу з дітьми з особливими потребами.

Наприкінці навчального року адміністрацією закладу було проведено підсумкову педраду «Поділись думками», де педагоги підвели підсумки роботи за 2020-2021 навчальний рік.

 

 

Відзначили позитивні зміни у залученні дітей до інклюзивного навчання: діти стали почувати себе потрібними, більш самостійними; змінилось ставлення до оточуючих .

Налагодження співпраці дитсадка й родини надзвичайно актуальна, коли йдеться про виховання дітей з особливими потребами. Такі сім’ї стикаються з різноманітними психологічними проблемами й потребують особливого підходу.

Налагодження взаємодії з родинами вихованців відбувалося за такими основними напрямками: просвітницька робота, консультативна і корекційно-розвивальна робота.

 

Система роботи щодо соціального захисту дитини.

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

- Конституція України;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Законом України «Про охорону дитинства»;

- Сімейний кодекс.

Для ведення цієї роботи на початку року було проведено анкетування батьків для виявлення дітей різних пільгових категорій. В ДНЗ проводилася відповідна робота по соціальній підтримці і наданню допомоги малозабезпеченим та багатодітним сім'ям; дітям, в яких батьки є учасниками АТО та вимушеними переселенцями; дітям – інвалідам.  Надано пільги в оплаті за харчування дітей:

Багатодітні сім’ї – 16 дітей;

АТО – 9 дітей;

Вимушені переселенці –  5 дітей;

Малозабезпечені – 3 дітей;

 

Протягом року у дошкільному закладі поповнювалась база нормативно-правових документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства та банк даних дітей пільгового контингенту дошкільного закладу.

 

Система роботи щодо попередження дитячого травматизму в ДНЗ

В КЗДО №316 розроблена чітка система щодо попередження дитячого травматизму. Педагоги закладу за допомогою вірного підбору форм і методів (різні види занять, ігор, бесіди, тижні безпеки, моделювання ситуацій, екскурсії, піші переходи, розваги, конкурси) реалізують основні завдання з даного напрямку. Під час тижня з безпеки життєдіяльності, який проходив два рази в цьому навчальному році, проведено практичний тренінг з евакуації дітей і працівників навчального закладу на випадок виникнення надзвичайної ситуації. Інформаційним матеріалом для дітей є оформлені в кожній віковій групі куточки з охорони життя та безпеки дошкільників.

Випадків дитячого, виробничого та побутового травматизму в цьому навчальному році не зафіксовано.

В КЗДО створено постійно – діючу комісію з питань розслідування нещасних випадків, яка працює згідно вимог Положення про порядок розслідування нещасних випадків.

Виконання Закону України «Про звернення громадян».

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

Одним з пріоритетних завдань адміністрації та педагогів дошкільного закладу є попередження звернень та скарг громадськості, тому головним дошкільний заклад визначає   забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 Діяльність закладу, згідно Статуту, направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні. Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

 

Важливим напрямком нашої роботи є співпраця з батьками дітей. 

 

Не зважаючі на карантинні обмеження  пов’язаних   с поширенням    коронавірусної  інфекції  модель партнерської взаємодії із сім’єю кожна група протягом року розробила самостійно, грунтуючись на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці, усвідомлення своєї ролі та відповідальності у навчально виховному процесі.

Традиційні форми роботи з батьками (дні відкритих дверей, спільні свята, конкурси, розваги)  замінили інноваційні (Буккросинги, батьківські скриньки та зустріч батьків на платформі Zoom).

Варто визнати результативність активних та інтерактивних форм взаємодії, що відповідають сучасним запитам батьків і зацікавлюють їх, сприяють об’єднанню колективу батьків та вихователів.

Заслуговує на увагу впровадження дистанційних форм спілкування з батьками, особливо в дні, коли дитина з тих чи інших причин відсутня в закладі (за допомогою спілкування та викладання матеріалу на онлайнплатформі ZOOM та мобільних додатків Messenger, Viber, Facebook, розміщення відео та фото заняття, що проводить вихователь).

Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах на території КЗДО, створюють затишок та комфорт для дітей. Всі групи протягом навчального року купували миючі та чистячи засоби, пральний порошок, електричні лампи, методичну літературу, іграшки, дидактичний матеріал для занять.

Ми маємо матеріально-технічну базу, яка з кожним роком тільки прокрашується, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою нові завдання для  покращення умов навчально-виховного  процесу.

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.