Новокодацький район КЗО "ДНЗ № 316" ДМР

 


Звіт керівника

ЗВІТ

завідувача  КЗО ДНЗ № 316 ДМР

Тараненко Ірини Юріївни

за 2018/2019 навчальний рік

на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють

 

3.Комунальний заклад освіти « Дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок ) № 316 комбінованого типу» Дніпровської  міської ради

Наша адреса: вул.. Коробова, 26 а

Сайт: dnz316 dnepredu com.

В навчальному році функціонувало 11 вікових груп : 2 – раннього віку

                                                                                             6 – дошкільного віку

                                                                                             3 – спеціалізована група

Режим роботи закладу п’ятиденний: чергові групи 6.30 – 18.30.

вихователі груп 7.30 – 17.30

 

4. Очолює дошкільний заклад – Тараненко Ірина Юріївна.

 

5. В своїй роботі колектив та адміністрація закладу керується законодавчими документами:

- Закон України «Про освіту»

- Закон України «Про дошкільну освіту»

- Положення « Про дошкільний заклад»

- Закон України « Про забезпечення санітарно - епідеміологічного благополуччя населення»

- Закон України «Про охорону дитинства»

Постанови Кабінету Міністрів України « Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»

- Закону України « Про благодійництво та благодійні організації»

- Закон України « Про звернення громадян»

- Інструкція « Про організацію харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» 

- Діє на підставі Статуту ДНЗ, Колективного договору ,укладеного між адміністрацією та колективом.

 

6. Протягом року дошкільний заклад був забезпечений кадрами але були проблеми з педагогічними кадрами ( нестача вихователів), що ускладнювало роботу.

 7. Характеристика  педагогічного складу ДНЗ: 16- вихователів, 1 – муз керівник, 3- вчитель – логопед, 2 –вчитель – дефектолог,  2- керівника гуртка «Комп’ютерна грамота», «Іноземна  мова», 1 –вихователь – методист, .  Пройшли курси підвищення кваліфікації – 8 педагогів, атестувалися  - 8 педагогів. 

 

8. За результатами атестації педагоги мають тарифні розряди та кваліфікаційні категорії , з 26 педагогів 9 та 10 тарифні розряди мають 2 педагога, 11 тарифний розряд – 12, кваліфікаційну категорію                « спеціаліст» – 1 педагог, «спеціаліст  І та ІІ категорії»  мають 4 педагога, вищу категорію мають 5 педагогів та мають різні звання - 6 педагогів.

Педагоги ДНЗ постійно підвищують рівень кваліфікації, стежать за новинками методичної літератури,ознайомлені з періодичними виданнями. Інноваційні ,альтернативні методики та технології використовують в своїй роботі, планують, та проводять заняття так ,щоб досягти певного виховного та навчального результату.

 

9. Основними напрямками  роботи ДНЗ є завдання, які ви бачете на екрані:

  • Забезпечення якості дошкільної освіти  відповідного до чинного законодавства про дошкільну освіту , вимог Базового компоненту дошкільної освіти;
  • Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для  реалізації дитячих інтересів та розвитку творчих здібностей педагогів ;
  • Забезпечення корекційної спрямованості  навчально-виховного процесу;
  • Створення оптимальних умов для успішної соціалізації дитини в освітньому просторі дошкільного навчального закладу;
  • Формування якісного рівня патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності.

 

Основною метою діяльності дошкільного закладу є виховання здорової, гармонійно розвиненої особистості, запобігання розладам фізичного і психічного розвитку та їх корекція, підготовка дошкільнят до навчання в школі.

 

10. Навчально – виховна робота  проводилась за Базовим компонентом дошкільної освіти через впровадження  програми розвитку дітей «Дитина в дошкільні роки», та програми розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку «Віконечко», а також  впровадження комплексної  програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» . Педагогічний колектив впроваджував у своїй педагогічній діяльності також альтернативні програми , методики, технології:

 М.Монтессорі, Гудзикотерапія, Театралізація, Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з нетрадиційного малювання, Екологія, Кольоротерапія, Шептифрац, Мукасолька.

 

11. Під час проведення навчально - виховної роботи педагоги проводили взаємовідвідування занять, колективні перегляди. Особливо запам’ятались заняття в старшій групі , вихователь Налівкіна Л.М. заняття з розвитку мовлення;

інтегроване заняття з навчання дітей мовлення  – вихователь Залізняк О.В.;

фізкультурно-оздоровча робота – вихователь Середюк Т.М.

ігри, вправи як стимулюючий засіб розвитку мови дітей -  вихователь Кундій А.А.;

 

 

12.  Методична робота в ДНЗ спрямовується на поліпшення науково – теоретичної та практичної діяльності педагогів. Включає в себе такі форми: методичні об’єднання, семінари – практикуми, наставництво, консультації,  педагогічні ради, педагогічні читанки, аукціони педагогічних ідей…

 

 13. Протягом року проведені педагогічні ради:

1. « Якісна освіта- ключове завдання сьогодення»;

2. «Напрямки планування роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного віку»

3. «Сучасні оздоровчі технології в житті дошкільників» - аукціон ідей;

4. «Праця, як важливий засіб ранньої соціалізації дитини»

 Кожен педагог на засіданнях педради підвищує свій фаховий рівень, вирішує проблемні питання , обмінюється своїм досвідом роботи. 

 

14. Активні форми роботи практичного психолога Курило В.В. з педагогами закладу сприяють налагодженню психологічного клімату в колективі , спонукають педагогів до вдосконалення психологічних знань. Семінари – практикуми « Комунікативна компетентність сучасного педагога»,                      « Хвилинки розвантаження із педагогами» , «  Ділові ігри з питання соціалізації дошкільників»,  тренінги, анкетування, психологічні газети,позитивно впливають на емоційний стан, підвищують настрій, впевненість,обізнаність.

 На високому рівні у січні проведено зустріч з практичними психологами району, на якій  ознайомлені з досвідом роботи закладу з питання використання методів арт-терапії в роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку.

 

15.Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують музичний зал,спортивний зал, працюють кабінети: медичний, методичний,комп’ютерної грамоти, логопедичний, фізіотерапевтичний , всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі  для розвитку дітей створене предметно – розвивальне середовище: ігрові куточки , еколого – природничі осередки, національні  куточки, театральні зони, сенсорні зони, центри ігрової, художньо – естетичної, зображувальної діяльності, куточки безпеки життєдіяльності. Для організації життєвого простору для дітей враховували зручність розміщення меблів, столів,доцільність використання ігрових зон ,дослідницьких природних, групи комфортні, естетично оформлені, сприяють розвитку природної цікавості дитини до пізнання світу.  Протягом року поповнювались групи новими ігровими зонами, іграшками, куточками.

Предметно - ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі з вами, шановні батьки, та вихователями груп. 

 

16.Протягом року педагоги нашого закладу провели ряд заходів, щодо розповсюдження авторитету нашого садочка, обміну досвідом роботи серед педагогічних колективів району та міста. Високий авторитет, та позитивний імідж дошкільного закладу колектив підтримує приймаючи  участь у різноманітних конкурсах, виставках.

 

 17. Харчування  в закладі триразове ,збалансоване.. За різноманітністю страв та технологією приготування стежила медичний працівник – старша медична сестра. Влітку меню малят урізноманітнили овочевими стравами, фруктами, соками. З метою організації раціонального харчування дітей у дошкільному закладі  оплата за харчування дітей у ДНЗ № 316 становить :

 Для батьків, діти яких відвідують дошкільні групи  - 50 грн. 05коп. на день (20грн.52 коп. – батьківська оплата (41%), 29 грн.53 коп. – за рахунок бюджету (59%))

       Для батьків, діти яких відвідують групи раннього віку – 31 грн. 05 коп. на день (12 грн. 73 коп. – батьківська оплата (41%), 18 грн.2 3 коп. – за рахунок бюджету (59%).

       Плата за харчування дітей вноситься батьками не пізніше 10 числа поточного місяця      до банківських установ.

Малозабезпечені мають пільгу  100% – 10 дітей,  Діти з багатодітних сімей 50% - 5 дітей , діти – сироти  – 2 дітей –  мають пільгу 100% від загальної суми.  Діти батьки яких є учасниками АТО – безкоштовно - 9., діти які мають затримку психологічного розвитку – 42 дитини, мають пільгу 100% .

Умови для організації харчування в дошкільному закладі відповідають вимогам.

 

 

 

18. Музично –естетичний розвиток сприяє розвитку талантів та здібностей кожної дитини. Музичний керівник разом з вихователями постійно сприяє створенню атмосфери розкриття природних  особливостей  особистості дитини. Діти залюбки приймають участь у театралізованих сценках, грають на музичних інструментах, дружно співають, танцюють. Батьки приймали активну участь у святах.

 

 

 19 Аналіз стану корекційної  роботи показав, що у порівнянні з попередніми роками збільшилась кількість дітей із затримкою мовленнєвого та  психологічного розвитку. Згідно психолого - педагогічного  обстеження 67 дітей старшого дошкільного віку 23 малят із розладами мовлення,з розладами психологічного розвитку 16, які потребують індивідуальної корекційно –розвивальної діяльності. Допомоги  педагогів – спеціалістів. Але слід звернути особливу увагу на те, що  на жаль не завжди батьки прислухаються до наших порад, діти йдуть до школи з невиправленими вадами, комплексують висловлювати свою думку серед однолітків, роблять помилки при письмі, затрудняються у відповідях.

 

 

20. На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 316 проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, в кожній групі є зошити  для питань та пропозицій громадян.

 Постійно в ДНЗ проводиться прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаються пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом.

 

 21.  Важливим напрямком нашої роботи є співпраця з батьками дітей. Протягом року в кожній групі проводиться 3-4 батьківських зборів, на яких створена атмосфера розкутості, довіри. Особливу роль відіграють батьківські комітети, які допомагають в освітньо - виховній і господарчій роботі. Батьківська  громада нас підтримує, допомагає, розуміє, що всі свої заходи ми спрямовуємо на поліпшення умов перебування дітей у дитсадку. 

 

Співпрацюючи з батьками, вихователі залучали  до участі у батьківських зборах, ярмарках, святах, виставках, трудових десантах, виготовленню атрибутів та костюмів. Особливу увагу приділяли індивідуальним формам роботи: бесідам, анкетуванню, телефонуванню. Результатом такої діяльності стало зростання авторитету мам і татусів серед дітей, встановлення міцних, емоційно- позитивних, доброзичливих стосунків з родинами. В кожній групі обладнано інформаційні куточки для батьків, заведено книги вражень та побажань, де батьки висловлюють свої  поради, подяки.

 

22. Спонсорська, благодійна допомога батьків:

  Активну участь у допомозі  надавали

 Зикова Юлія Володимирівна;

Гаража Тетяна Анатоліївна

Дибкова Юлія Валеріївна

Костюкова Вікторія Вікторівна

Горбунова Тетяна Миколаївнаистячи

Тимошенко Наталія Вікторівна

Царенко Олена Григоріївна

 Недомовна Олена Євгеніївна

Лутохіна Христина Олександрівна

Кочанова

Придбано:   миючи  засоби, пральний порошок, мітла, граблі, лопати, відра, фарба, будівельні матеріали ( цемент, пісок, шифер…), проведено  ремонт обладнання на майданчиках,  ремонт  у музичній залі, килим для музичної зали

 

5 група – заміна шпалер в груповій кімнаті, заміна ламп на електро – зберігаючи , закуплені одіяла та подушки, шафа для посуду, оновлення інвентарю та спецодягу для організації харчування та  прибирання

 

2 група  -  закуплені одіяла та подушки, посуд, шпалери, заміна ламп на електро – зберігаючи, оновлення інвентарю та спецодягу для організації харчування та  прибирання

 

3 група –  придбали килим для групової  кімнат, заміна ламп на електро – зберігаючи, оновлення інвентарю та спецодягу для організації харчування та  прибирання

 

4 група – заміна бойлера, портативна колонка, магнітна дошка, заміна ламп на електро – зберігаючи, оновлення інвентарю та спецодягу для організації харчування та  прибирання

 

1 група – придбали килим для групової  кімнати, придбали конвектор, заміна ламп на електро – зберігаючи, оновлення інвентарю та спецодягу для організації харчування та  прибирання

 

6 група – заміна бойлера, заміна ламп на електро – зберігаючи,оновлення інвентарю та спецодягу для організації харчування та  прибирання

 

7 група – заміна ламп на електро – зберігаючи  придбали килим для роздягальні, ремонт  в роздягальні, стільчики для групової кімнати, посуд, чашки, чайник  для питного режиму та відра, оновлення інвентарю та спецодягу для організації харчування та  прибирання

 

8 група – ремонт майданчику, закуплені одіяла та подушки, заміна ламп на електро – зберігаючи , оновлення інвентарю та спецодягу для організації харчування та  прибирання

 

9 група -  перегородка в туалетній кімнаті, оновили лінолеум в роздягальні та полицю для взуття, одіяла та подушки, заміна ламп на електро – зберігаючи, оновлення інвентарю та спецодягу для організації харчування та  прибирання

 

10 група – обладнали майданчик для ігор з піском на вулиці та лавку для вулиці,  одіяла та подушки, заміна ламп на електро - зберігаючи,  оновлення інвентарю та спецодягу для організації харчування та  прибирання

 

11 група – меблі для сюжетно-рольових ігор в групі, заміна ламп на електро – зберігаючи, заміна бойлера, оновлення інвентарю та спецодягу для організації харчування та  прибирання

 

Всі групи протягом навчального року купували миючі та чистячи засоби, пральний порошок, електричні лампи, методичну літературу, іграшки, дидактичний матеріал для занять.

 

32.  Особливі слова вдячності - народному депутату  Верховної  ради України Куліченко І.І. за піклування про дітей нашого садочка,  за  капітально відремонтоване приміщення харчоблоку  у вересні 2017 року

 

 33. Також  дошкільний заклад отримав  комп’ютерну техніку (а саме 4 комп’ютери та телевізор ) для комп’ютерної кімнати, дошкільнята старших груп проходили  навчання під керівництвом Мякотіної С.Г. «Початковий курс з  комп’ютерної грамоти».

 

34.  Я висловлюю слова подяки своєму колективу, який віддано працює, підтримує і надихає на спільну співпрацю у  вирішенні  повсякденних питань виховання та навчання наших малят, також батьківському комітету, що не рахуючи свого особистого часу приходять на допомогу, всім батькам не байдужим до дитячих проблем : мили , шили , прибирали, фарбували, шпаклювали  просто підтримували добрим словом, порозумінням, адже  цей дім став для вас,  нас і дітей тією маленькою країною, яку ми любимо .

 

 

 

Звіт керівника 

 

ЗВІТ

завідувача  КЗО ДНЗ № 316 ДМР

Дніпровської  міської ради

Тараненко Ірини Юріївни

на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють

13 червня 2018 року

1.2.

3.Комунальний заклад освіти « Дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок ) № 316 комбінованого типу» Дніпровської  міської ради

Наша адреса: вул.. Коробова, 26 а тел.:

Сайт: dnz316 dnepredu com.

В навчальному році функціонувало 11 вікових груп :

2 – раннього віку

 6 – дошкільного віку

 3 – спеціалізована група

Режим роботи закладу п’ятиденний:

 чергові групи 6.30 – 18.30.

вихователі груп 7.00 – 17.30

 

4. Очолює дошкільний заклад – Тараненко Ірина Юріївна.

 

5. В своїй роботі колектив та адміністрація закладу керується законодавчими документами:

- Закон України «Про освіту»

- Закон України «Про дошкільну освіту»

- Положення « Про дошкільний заклад»

- Закон України « Про забезпечення санітарно - епідеміологічного благополуччя населення»

- Закон України «Про охорону дитинства»

Постанови Кабінету Міністрів України « Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»

- Закону України « Про благодійництво та благодійні організації»

- Закон України « Про звернення громадян»

- Інструкція « Про організацію харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» 

- Діє на підставі Статуту ДНЗ, Колективного договору ,укладеного між адміністрацією та колективом.

 

6. Протягом року дошкільний заклад був забезпечений кадрами але були проблеми з педагогічними кадрами ( нестача вихователів), що ускладнювало роботу.

 7. Характеристика  педагогічного складу ДНЗ: 16- вихователів, 2 – муз керівника, 3- вчитель – логопед, 2 –вчитель – дефектолог, 1- інструктор з фізкультури, 2- керівника гуртка «Комп’ютерна грамота», «Іноземна  мова», 1 –вихователь – методист, 1 – практичний психолог.  Пройшли курси підвищення кваліфікації – 7 педагогів, атестувалися  - 7 педагогів. 

 

8. За результатами атестації педагоги мають тарифні розряди та кваліфікаційні категорії , з 29 педагогів 9 та 10 тарифні розряди мають 2 педагога, 11 тарифний розряд – 13, кваліфікаційну категорію                « спеціаліст» – 2 педагога, «спеціаліст  І та ІІ категорії»  мають 2 педагога, вищу категорію мають 10 педагогів та мають різні звання - 6 педагогів.

Педагоги ДНЗ постійно підвищують рівень кваліфікації, стежать за новинками методичної літератури,ознайомлені з періодичними виданнями. Інноваційні ,альтернативні методики та технології використовують в своїй роботі, планують, та проводять заняття так ,щоб досягти певного виховного та навчального результату.

 

9. Основними напрямками  роботи ДНЗ є завдання, які ви бачете на екрані:

·         Забезпечення якості дошкільної освіти  відповідного до чинного законодавства про дошкільну освіту , вимог Базового компоненту дошкільної освіти;

·         Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для  реалізації дитячих інтересів та розвитку творчих здібностей педагогів ;

·         Забезпечення корекційної спрямованості  навчально-виховного процесу;

·         Створення оптимальних умов для успішної соціалізації дитини в освітньому просторі дошкільного навчального закладу;

·         Формування якісного рівня патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності.

 

Основною метою діяльності дошкільного закладу є виховання здорової, гармонійно розвиненої особистості, запобігання розладам фізичного і психічного розвитку та їх корекція, підготовка дошкільнят до навчання в школі.

 

10. Навчально – виховна робота  проводилась за Базовим компонентом дошкільної освіти через впровадження  програми розвитку дітей « Українське дошкілля», та програми розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку «Віконечко», а також  впровадження комплексної  програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» . Педагогічний колектив впроваджував у своїй педагогічній діяльності також альтернативні програми , методики, технології:

 М.Монтессорі, Гудзикотерапія, Театралізація, Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з нетрадиційного малювання, Екологія, Кольоротерапія, Шептифрац, Мукасолька.

 

11. Під час проведення навчально - виховної роботи педагоги проводили взаємовідвідування занять, колективні перегляди. Особливо запам’ятались заняття в середній групі , вихователь Налівкіна Л.М. заняття з народознавства та декоративного малювання;

інтегроване заняття з пізнавального та художньо-естетичного розвитку – вихователь Залізняк О.В.;

музична гра– заняття з елементами логоритміки, музичний керівник Липка Г.В.

заняття з розвитку театралізованої діяльності «Казка Рукавичка» -  вихователь Кундій А.А.;

комбіноване заняття з розвитку мовлення з теми «Сім’я» - вихователь Ерліх А.С.,

 

 

 

12.  Методична робота в ДНЗ спрямовується на поліпшення науково – теоретичної та практичної діяльності педагогів. Включає в себе такі форми: методичні об’єднання, семінари – практикуми, наставництво, консультації,  педагогічні ради, педагогічні читанки, аукціони педагогічних ідей…

 

 13. Протягом року проведені педагогічні ради:

1. « Якісна освіта- ключове завдання сьогодення»;

2. «Виховання дітей дошкільного віку в напрямі патріотичного виховання» (педагогічний КВК);

3. «Формування соціально – значущіх мотивів поведінки дошкільників та спілкування з дорослими та однолітками»;

4. «Фізичне виховання. Особливі можливості дітей дошкільного віку»

 Кожен педагог на засіданнях педради підвищує свій фаховий рівень, вирішує проблемні питання , обмінюється своїм досвідом роботи. 

 

14. Активні форми роботи практичного психолога Курило В.В. з педагогами закладу сприяють налагодженню психологічного клімату в колективі , спонукають педагогів до вдосконалення психологічних знань. Семінари – практикуми « Комунікативна компетентність сучасного педагога»,                      « Хвилинки розвантаження із педагогами» , «  Ділові ігри з питання соціалізації дошкільників»,  тренінги, анкетування, психологічні газети,позитивно впливають на емоційний стан, підвищують настрій, впевненість,обізнаність.

 На високому рівні у січні проведено зустріч з практичними психологами району, на якій  ознайомлені з досвідом роботи закладу з питання використання методів арт-терапії в роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку.

 

15.Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують музичний зал,спортивний зал , працюють кабінети: медичний, методичний,комп’ютерної грамоти, логопедичний, фізіотерапевтичний , всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі  для розвитку дітей створене предметно – розвивальне середовище: ігрові куточки , еколого – природничі осередки, національні  куточки, театральні зони, сенсорні зони, центри ігрової, художньо – естетичної, зображувальної діяльності, куточки безпеки життєдіяльності. Для організації життєвого простору для дітей враховували зручність розміщення меблів, столів,доцільність використання ігрових зон ,дослідницьких природних, групи комфортні, естетично оформлені, сприяють розвитку природної цікавості дитини до пізнання світу.  Протягом року поповнювались групи новими ігровими зонами, іграшками, куточками.

Предметно - ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі з вами, шановні батьки, та вихователями груп. 

 

16.Протягом року педагоги нашого закладу провели ряд заходів, щодо розповсюдження авторитету нашого садочка, обміну досвідом роботи серед педагогічних колективів району та міста. Високий авторитет, та позитивний імідж дошкільного закладу колектив підтримує приймаючи  участь у різноманітних конкурсах, виставках. Так  прийняли участь у обласному конкурсі « Мій рідний край-моя маленька Батьківщина»  та отримали диплом нагородження.

 

 17. Харчування  в закладі триразове ,збалансоване.. За різноманітністю страв та технологією приготування стежили медичні працівники –лікар, старша медична сестра. Влітку меню малят урізноманітнили овочевими стравами, фруктами, соками. Щомісячно підводився підсумок виконання норм харчування, діяла рада закладу з харчування дітей.

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно   Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки ,молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України 26.02.2013 за №202/165. 

З метою організації раціонального харчування дітей у дошкільному закладі  оплата за харчування дітей у ДНЗ № 316 становить :

 Для батьків, діти яких відвідують дошкільні групи  - 30 грн. 26коп. на день (18грн.16 коп. – батьківська оплата (60%), 12 грн.10 коп. – за рахунок бюджету (40%))

       Для батьків, діти яких відвідують групи раннього віку – 19 грн. 08 коп. на день (11 грн. 45 коп. – батьківська оплата (60%), 7 грн.63 коп. – за рахунок бюджету (40%).

       Плата за харчування дітей вноситься батьками не пізніше 10 числа поточного місяця      до банківських установ.

Малозабезпечені мають пільгу  100% – 10 дітей,  Діти з багатодітних сімей 50% - 5 дітей , діти – сироти  – 2 дітей –  мають пільгу 100% від загальної суми.  Діти батьки яких є учасниками АТО – безкоштовно - 9., діти які мають затримку психологічного розвитку – 42 дитини, мають пільгу 100% .

Умови для організації харчування в дошкільному закладі відповідають вимогам.

 

На харчоблоці протягом року виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів. 

Продукти в дошкільний заклад завозилися своєчасно, з сертифікатами якості. Претензій до постачальників не було. 

З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю. 

 

 

18. Музично –естетичний розвиток сприяє розвитку талантів та здібностей кожної дитини. Музичні керівники разом з вихователями постійно сприяють створенню атмосфери розкриття природних  особливостей  особистості дитини. Діти залюбки приймають участь у театралізованих сценках, грають на музичних інструментах, дружно співають, танцюють. Батьки приймали активну участь у святах.

 

 

 19 Аналіз стану корекційної  роботи показав, що у порівнянні з попередніми роками збільшилась кількість дітей із затримкою мовленнєвого та  психологічного розвитку. Згідно психолого - педагогічного  обстеження 67 дітей старшого дошкільного віку 23малят із розладами мовлення,з розладами психологічного розвитку 16, які потребують індивідуальної корекційно –розвивальної діяльності. Допомоги  педагогів – спеціалістів. Але слід звернути особливу увагу на те, що  на жаль не завжди батьки прислухаються до наших порад, діти йдуть до школи з невиправленими вадами, комплексують висловлювати свою думку серед однолітків, роблять помилки при письмі, затрудняються у відповідях.

 

 

20. На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 316 проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, в кожній групі є зошити  для питань та пропозицій громадян.

 Постійно в ДНЗ проводиться прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаються пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом.

 

 21.  Важливим напрямком нашої роботи є співпраця з батьками дітей. Протягом року в кожній групі проводиться 3-4 батьківських зборів, на яких створена атмосфера розкутості, довіри. Особливу роль відіграють батьківські комітети, які допомагають в освітньо - виховній і господарчій роботі. Батьківська  громада нас підтримує, допомагає, розуміє, що всі свої заходи ми спрямовуємо на поліпшення умов перебування дітей у дитсадку. 

 

Співпрацюючи з батьками, вихователі залучали  до участі у батьківських зборах, ярмарках, святах, виставках, трудових десантах, виготовленню атрибутів та костюмів. Особливу увагу приділяли індивідуальним формам роботи: бесідам, анкетуванню, телефонуванню. Результатом такої діяльності стало зростання авторитету мам і татусів серед дітей, встановлення міцних, емоційно- позитивних, доброзичливих стосунків з родинами. В кожній групі обладнано інформаційні куточки для батьків, заведено книги вражень та побажань, де батьки висловлюють свої  поради, подяки.

 

22. Спонсорська, благодійна допомога батьків:

  Активну участь у допомозі  надавали

 Зикова Юлія Володимирівна;

Гаража Тетяна Анатоліївна

Дибкова Юлія Валеріївна

Костюкова Вікторія Вікторівна

Горбунова Тетяна Миколаївнаистячи

Чаплигіна Тетяна Михайлівна

Тимошенко Наталія Вікторівна

Костик Ганна Павлівна

Царенко Олена Григоріївна

 Недомовна Олена Євгеніївна

Землянко Ірина Юріївна

 

Придбано:   миючи  засоби, пральний порошок, мітла, граблі, лопати, відра, фарба, будівельні матеріали ( цемент, пісок, шифер…), проведено  ремонт обладнання на майданчиках,  замінили гардину у музичній залі, доріжку в коридор

21.1 група – заміна обоів в груповій кімнаті, закуплені одіяла та подушки, шафа для посуду 

22. 2 група  -  заміна дверей пожежного виходу, гардина в ігровій кімнаті, шухлядки для рушників

23. 3 група –  лінолеум в роздягальню, стіл та дві лави на майданчик

24.  4 група –  гардина в ігрову кімнату, в спальню, пилосос,;

25. 5 група –одіяла та подушки, викрасили підлогу в роздягальню, придбали посуд, кварцеву лампу

26. 6 група – столи,  заміна обоів в груповій кімнаті та спальні, лава на майданчику, шуллятки для рушників

27. 7 група –  стіл для перукарні, одіяла та подушки, посуд, чашки для питного режиму та відро.

28. 8 група – ремонт спальні – потолок та обої, заміна обоів в роздягальні, килими в роздягальню та групи, кварцева лампа, посуд

29. 9 група -  одіяла та подушки

30. 10 група-капітальний ремонт  туалетної  кімнати, шухлядки для рушників

31. 11 група – пісочница для ігор з піском на майданчику, ремонт підлоги та викладка кахелю в туалетній кімнаті

Всі групи протягом навчального року купували миючі та чистячи засоби, пральний порошок, електричні лампи, методичну літературу, іграшки, дидактичний матеріал для занять.

32. Особливі слова вдячності - народному депутату  Верховної  ради України Куліченко І.І. за піклування про дітей нашого садочка,  за  капітально відремонтоване приміщення харчоблоку  у вересні 2017 року 

33. також  дошкільний заклад отримав  комп’ютерну техніку (а саме 4 комп’ютери та телевізор ) для комп’ютерної кімнати , дошкільнята старших груп проходили  навчання під керівництвом Мякотіної С.Г. «Початковий курс з  комп’ютерної грамоти».

 В 2017 році  за бюджетні кошти на харчоблоці  повністю замінено  технологічне обладнання.

 34. Слова вдячності виражаємо депутату Дніпровської міської ради Луценко. Його матеріальна допомога у 2017 році : капітально відремонтована туалетна кімната у групі № 6

 

 

35. Я висловлюю слова подяки своєму колективу, який віддано працює, підтримує і надихає на спільну співпрацю у  вирішенні  повсякденних питань виховання та навчання наших малят, також батьківському комітету, що не рахуючи свого особистого часу приходять на допомогу, всім батькам не байдужим до дитячих проблем : мили , шили , прибирали, фарбували, шпаклювали  просто підтримували добрим словом, порозумінням, адже  цей дім став для вас,  нас і дітей тією маленькою країною, яку ми любимо 

Звіт керівника 

ЗВІТ

завідувача  КЗО ДНЗ № 316 ДМР

Дніпровської  міської ради

Тараненко Ірини Юріївни

на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють

 

 

Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178  "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю", зміст звіту підготовлений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- Положення про дошкільний навчальний заклад,

- Базовий компонент  дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови

- власного Статуту,

- Програми розвитку ДНЗ на 2016-2020 роки

- річного плану роботи на 2016-2017 н.р.

         Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

         Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює  завідувач,  згідно із повноваженнями, закріпленими  Статутом ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 200 місць. Обліковий склад дітей дошкільного навчального закладу  у 2016-2017 навчальному році склав в середньому 300 осіб, з них:

         2 переддошкільні групи (2 – 3роки) – 56 дітей

         6 дошкільних груп (3-6років) – 193 дітей

         3 дошкільні групи ЗПР – 51дитина

 Групи комплектуються  за віковими ознаками. Всі групи з українською мовою навчання та особистим пріоритетним напрямком роботи.  Девіз педагогів закладу : «Дорога до серця дитини лежить через казку, фантазію, гру через неповторну дитячу творчість».

         Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії  свідоцтва про народження дитини.

         Дошкільний навчальний заклад  працює з 06.30 – до 18.30 годин з п’ятиденним робочим тижнем.

          Навчальний рік у дошкільному закладі розпочався 1 вересня і закінчився 31 травня.  З 1 червня по 31 серпня  у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалено педагогічною радою закладу (протокол №1 від 31.08.2016).

Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно, у березні було проведено День відкритих дверей для батьків майбутніх вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище  ДНЗ та групових кімнат.

          Становлення нової системи дошкільної освіти потребує радикального переосмислення сформованого підходу до професійної  діяльності педагога. Сучасному дитячому саду потрібен педагог, здатний самостійно планувати, організовувати педагогічно доцільну систему роботи, а не просто виконувати посадові обов'язки.

Наш педагогічний колектив користується сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

      Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності.

Слід відмітити, що  колектив продовжує поглиблену роботу щодо формування у вихованців соціально-значущих мотивів поведінки. Спілкування та ефективної взаємодії з дорослими та однолітками в контексті обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Навчання педагогів, обмін досвідом відбувалися  на педрадах, семінарах, колективних переглядах, методичних об'єднаннях, конкурсах, виставках. Підведення педагогів до розуміння того, що бути сьогодні педагогічно грамотним фахівцем неможливо без вивчення багатого арсеналу освітніх технологій та ідей, без впровадження сучасних систем розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку, забезпечення власного педагогічного досвіду інноваційними підходами забезпечив проблемний семінар «Впровадження елементів сучасних інноваційних технологій у освітній процес ДНЗ». Практичний семінар  «Практичний аспект проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ» дав обґрунтовану  необхідність проведення профілактичних заходів з ослабленими та частохворіючими дітьми, надання оздоровчого спрямування освітньому процесу.

Під час консультацій, педагогічних годин педагоги закладу мали можливість познайомитись з інформацією про досвід роботи дошкільних закладів міста, з нормативними документами, новими технологіями, новинками методичної літератури.

При організації вказаних вищезазначених заходах методичною службою широко використовувались інтерактивні методи – різноманітні ділові, психологічні ігри та вправи, що дозволили  активізувати слухачів, перевести їх у розряд активних учасників та підвищити користь спільної праці. За допомогою інтерактивних методів навчання розвиваємо у педагогів здатність працювати у команді, здійснювати спільну проектну і дослідницьку діяльність, відстоювати свою позицію, обґрунтувати власну думку.  Проведені різноманітні форми роботи допомогли сприяти росту професійного рівня педагогів нашого закладу. Результатом  у роботі з дітьми є  використання  технологій  розвивального навчання, інтерактивних методів  роботи.

Протягом навчального  року плідно працювала творча група по темі «Основні стратегії реалізації особистості громадянського суспільства», яка поповнила багаж практичного матеріалу для успішної реалізації завдань освітньо-виховного процесу.

Для успішного  вирішення поставлених задач у дошкільному навчальному закладі здійснювались такі форми методичної  роботи:

Ø   В роботу педколективу впроваджувались масові (педради, педагогічні читання, семінари, методоб`єднання), групові (семінари – практикуми, творчі, ініціативні групи) та індивідуальні (стажування, самоосвіта, до курсові та після курсові завдання);

Ø   Широко використовувалися нетрадиційні інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад, загальних та групових батьківських зборів: проблемний стіл, методичні посиденьки, методичний ринг, диспути, дискусії, «мозковий штурм»;

Ø   Педагогами розроблені чіткі перспективні плани роботи;

Ø   Створено належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів.

 

 З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме:

Засідання педагогічних  рад

1. «Якісна освіта - запорука самореалізації особистості» (вересень 2016р.);

2. «Використання педагогічних інновацій у навчально-виховному процесі у дошкільному закладі» (листопад 2016р.);

3.  «Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми засобами гри» (лютий 2017 р.);

4. «Розвиток духовного, соціально-морального потенціалу особистості дошкільника» (квітень 2017р.)

Проблемний семінар «Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною»;

Інтерактивний семінар «Шляхи, засоби та методи особливості виховання патріотизму у дошкільників»;

Семінар-практикум «Психолого-педагогічні умови збереження психічного здоров’я дошкільників»;

Теоретичний семінар «Сміх – стан психологічного здоров’я дитини».

    Показові перегляди занять та режимних моментів (жовтень-квітень), консультації (щомісяця), підгрупові  консультації (листопад, січень, березень, квітень) та індивідуальні  (вересень, грудень, лютий). Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

Робота з організації освітнього процесу носила науково – методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі.

Вдало поєднані колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяли ефективному росту фахової майстерності педагогів, стимулювали їх творчий потенціал, тим самим покращили результативність роботи з дітьми.

Адміністрація створювала сприятливі умови для постійного професійного зростання педагогів. В цьому навчальному році курсова перепідготовка здійснювалась згідно плану.  Навчались на курсах підвищення кваліфікації при ОІППО: Клейман А.І., Пирсенкова Л.О., Брюханова Г.В., Сита О.О., Тимофієва І.А., Тараненко І.Ю, Ерліх О.В. Педагоги дошкільного закладу приймали участь у методичних об’єднаннях, семінарах, семінарах – практикумах, проведення яких було спрямоване на знаходження неординарних шляхів удосконалення якості педагогічного процесу, на задоволення вимог сьогодення та запитів батьків на якісну дошкільну освіту.  Був проведений тренінг для вихователів “Вихователь – творча професія”. Вихователі упродовж року постійно опрацьовували новинки методичної літератури та періодичних видань. Плани самоосвіти велись систематично згідно  напрямків роботи річного плану. Вирішувалися питання організації роботи в групах згідно Базового компоненту дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля» по створенню навколо дитини розвивального середовища та інших умов, що оптимізують творчий розвиток дитини.

Протягом року відбувалася тісна співпраця між адміністрацією ДНЗ  та  піклувальною радою, батьківськими комітетами груп. Всі побажання, пропозиції враховувалися  та впроваджувалися в практику роботи закладу, зокрема по питаннях зміцнення матеріально-технічної бази, організації  перебування дітей в групах, розстановки кадрів по групах тощо. 

Якість освіти

 

          Для якісної  реалізації   завдань Базового компоненту дошкільної освіти, програми "Українське дошкілля" було проведене тематичне вивчення стану роботи «Система роботи педагогів щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей».

Відповідно до Концепції неперервної валеологічної освіти в Україні, робота вихователів  спрямована на формування у дітей елементарних уявлень, понять та знань про складові здоров’я людини та вплив довкілля на його зміцнення, формування практичних умінь та навичок для зміцнення здоров’я людини, виховання у дітей інтересу до зміцнення свого здоров’я. Ці завдання вирішувалися  в процесі різних видів занять, ігрової діяльності, бесід, екскурсій, наочних форм роботи тощо.

     Враховуючи актуальність проблеми, вихователі постійно працювали  над формуванням культури здоров’я вихованців, прищеплювали розуміння пріоритету здорового способу життя, надають ґрунтовні знання про основи здоров’я, щоб знання, уміння і навички перейшли у звичні, необхідні потреби.

Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи в группах визначається правильно спрямованою роботою з батьками з данного питання. Під час консультацій, через оформлення батьківських куточків, папки-пересувки вихователі інформували родини про їх вплив на формування фізичного здоров’я дітей. До відома батьків представлені напрямки формування культури здоров’я у дитячому садку, як саме і коли здійснюються оздоровчі заходи. Санбюлетні, консультації та рекомендації для батьків регулярно змінюються. Питання здорового способу життя розглядаються на батьківських зборах як загальних, так і групових.

Належна увага приділялася  мовленнєвого розвитку дошкільників.

Вихователями груп створено освітньо-ігрове середовище, що  сприяє  мовленнєвому розвитку дітей:

{C}Ø В групах створено центри мовленнєвого розвитку, які через ігрову діяльність(яскраво оформлені дидактичні ігри, сюжетно-рольві), які  сприяють розвитку мовленнєво-комунікативних навичок дітей ;

{C}Ø  Підбір цікаих матеріалів для саморозвитку дітей (сюжетні, предметні картинки, обладнання для розвитку дрібної моторики,

{C}Ø Підібрано художня література для дітей;

{C}Ø Вихователі в своїй роботі використовують методичну літературу, матеріали періодичних видань та інтернету;

{C}Ø Для батьків виготовлено наочно-інформаційній матеріал з питань мовленнєвого розвитку дітей.

 

      Педагоги вирішують завдання мовленнєвого розвитку дітей під час проведення спеціальних занять з розвитку мовлення, всіх інших видів навчальної діяльності, в повсякденному житті, під час самостійної ігрової діяльності дітей.

Вихователі цьому питанню приділяють значну увагу розвитку мовленнєвої компетенції, відповідно по програмних вимог  своєї вікової групи.

Однак, у дітей виникають певні труднощі в мовленнєво-комунікативній діяльності. Слід відмітити професіоналізм вихователів. Тон спілкування педагогів доброзичливий, спокійний, вони уважні до запитань дітей. Вихователі використовують у спілкуванні мовленнєвий етикет, подаючи приклад, при висловлюванні дітей дають можливість їм висловитися, не перебиваючи їх.

Проте виникають певні труднощі в окремих вихователів у спілкуванні українською мовою з батьками та в  повсякденному житті.

В наступному навчальному році слід приділити належну увагу питанню соціалізації дошкільників через мовленнєво-комунікативну діяльність:

- належним чином планувати організацію роботи з мовленнєвого розвитку  та проводити індивідуальну роботу з дітьми;

- перспективним плануванням передбачати інтеграцію мовленнєвого розвитку дітей з іншими видами діяльності;

- поповнити розвивальне середовище для організації самостійної мовленнєвої діяльності;

- підвищувати мовленнєву культуру педагогів.

 

Логопедами і дефектологом здійснювалася ефективна навчально – корекційна робота, використовувалися активні форми і засоби активізації розвитку мовлення і фонематичного сприймання.

Вихователі і спеціалісти логопеди ефективно використовували в роботі з дітьми розвивальні і дидактичні ігри, ігрові прийоми і вправи, розумові та мовленнєві логічні задачі. Розумове виховання дітей передбачає розвиток їх мислення і мови. Разом з розвитком мовлення діти набувають навички розумової праці, у них вдосконалюється вміння аналізувати, пояснювати, доводити, міркувати. У дітей багатий чуттєвий досвід, отриманий ними від сприймання різноманітних предметів природи суспільного життя.

Вивчення і моніторинг динаміки розвитку дітей показав, що здійснювалася правильна і своєчасна організація логопедичної роботи, що сприяло усуненню мовних порушень, успішному навчанню грамоті дітей та їх адаптації в соціумі.

Були проведені:

Ø     {C}семінар – практикум “Роль логопедичного масажу для виправлення мови для дітей логопатів” (логопед Тимофєєва);

Ø     {C}виготовлений папка-пересувка для батьків «Як подолати заїкуватість» (дефектолог  Костенко Л.І.);

Ø     {C}консультація для батьків “Дихаємо – вільно, говоримо - чітко” (логопед Романець Т.Д.);

Ø     {C}виготовлена пам`ятка для батьків “Спілкування з дітьми”;

Ø {C}робота з дітьми, які не відвідують дитсадок – консультативний пункт “Розвивайлик” (дефектолог Ерліх О.В.).

Проводилася робота по залученню батьків до корекційного процесу, їм надавалися методичні рекомендації щодо створення мовленнєвого середовища та організації занять з дитиною вдома за рекомендаціями логопеда та дефектолога.

В ДНЗ №316 було проведено моніторинг корекційної та відновлювальної роботи в спеціальних групах №3, 4, 11 і намічено спільні завдання роботи з РПМПК.

Вихователями продовжувалась робота над системою занять з дітьми низького і високого рівня розвитку (індивідуальні заняття, використання на групових заняттях посібників і завдань для дітей різного рівня розвитку).

 Система успішної адаптація дітей – новачків до умов ДНЗ допомогла прослідкувати дієздатність рекомендацій медико – психолого – педагогічних консиліумів з адаптації, надала можливість зкорегувати роботу всіх педагогів дошкільного навчального закладу в цьому напрямку. Виконання всіма педагогами освітнього процесу рекомендацій РПМПК та ОПМПК забезпечило корекцію розвитку дітей.

Результативністьнавчально-виховногопроцесу

         Два рази на рік вихователями проводиться діагностика рівня знань дітей по всім віковим групам.

Діагностування рівня знань дітей дошкільних груп у 2016 -2017 навчальному році проводилося за освітніми лініями відповідно до Базового компонента дошкільної освіти.

Педагогічний колектив у продовж року проводив поглиблену роботу щодо соціалізації дошкільників через мовленнєво – комунікативну діяльність в контексті обласного науково – методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Роботу було побудовано за такими напрямками:

Ø {C}Конкретизування проблеми на рівні педагогічного колективу;

Ø {C}Планування роботи творчої групи;

Ø {C}Аналіз  наукової літератури з проблеми, визначення освітніх стратегій соціалізації особистості у навчально-виховному процесі;

Ø {C}Визначення основних показників для систематичного відстеження;

Ø {C}Діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою.

Було сплановано та проведено:

Робота з педагогами:

1.     Консультація для вихователів «Розвиток мовленнєвої культури як чинник духовного виховання дитини дошкільного віку», «Розвиток соціальної поведінки дошкільника в грі», «Духовний розвиток дошкільників засобами літературного мистецтва»;

2.     Виставка «Посібники для духовно – морального розвитку дитини – дошкільника»;

3.     Семінар для вихователів «Проблеми духовного розвитку дітей дошкільного віку»;

4.     Педагогічна рада «Духовно – моральне  виховання дошкільників»

5.     Мозковий штурм «Морально – етичне виховання в структурі духовного формування особистості»;

6.     Круглий стіл «Розвиток мовленнєвої культури як чинник соціального формування особистості»;

7.     Методичний тренінг «Книга – незамінний засіб духовно – морального виховання дошкільників»;

8.     Тренінг для вихователів «Адаптація дитини до дитячого садка.

9.     Була організована робота творчої групи з проблеми «Виховання патріотизму дошкільників через дидактичні ігри».

Робота з батьками:

1.     Консультація для батьків «Соціальна готовність малюка до навчання у школі», «Роль народного мистецтва у становленні духовної особистості дитини»;

2.     Організація та проведення нетрадиційних батьківських зборів на тему: «Дитячий садок і сім’я – єдиний простір виховання і соціального розвитку дитини»;

3.     Практичним психологом проведена психологічна просвіта з батьками дітей старшої групи «Формування у старших дошкільників позитивного ставлення до школи»;

4.     Семінар – практикум «Народні ігри в сімейному вихованні»;

Робота з дітьми;

1.     На базі нашого дитячого садка у жовтні 2016 року відбулися спортивні змагання з дошкільниками ДНЗ;

2.     Спортивне свято «Нащадки козацької слави»;

3.     Проведення свят за народними традиціями «Вітання святого Миколая», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Стрітення», «Зиму проводжаємо – весну зустрічаємо» (свято весни)

Всі заняття, які проводились педагогами з дітьми були змістовними, інтегрованими, з використанням інноваційних педагогічних технологій. Під час занять змінювалися форми та види роботи з дітьми, витримувалася єдність освітніх, розвивальних, виховних функцій навчання, використовувалися цікаві ігрові прийоми, заохочення та стимулювання дітей, доцільний демонстраційний і роздатковий матеріал. Впровадження інноваційних технологій не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, але й розвиває особисті задатки, креативне мислення, що в цілому сприяє підвищенню рівня навчально-виховної роботи в закладі.  

Компетентність дітей в ігровій діяльності відповідає віку дітей та вимогам  програми Базового компоненту дошкільної освіти. Ігрова діяльність планується і проводиться щоденно протягом дня. Більшість вихователів майстерно поєднують вплив на розвиток гри, здійснювати виконання засобами гри навчально-виховних завдань і одночасно зберігати притаманні грі властивості. Рівень сформованості ігрового партнерства також відповідає віку дітей. В молодшій групі  діти граються невеличкими групами (2 - 3, 3 - 4 дітей), доброзичливо відносяться одне до одного, дотримуються елементарних правил спільної гри (діляться іграшками, по черзі виконують дії). В середній групі діти організовуються для гри у більші ігрові мікро - групи (до 5 дітей). Діти більш самостійні у виборі партнера гри, в доборі іграшок, предметів - замінників. У спілкуванні з партнерами в грі виявляють увагу, дотримуються послідовності спільних дій. В старшій групі діти вже об’єднуються в макроігрові групи на основі спільного задуму, дотримуються правил поведінки, зумовлених ігровим задумом, творчо поєднують сюжети різних ігор.

Педагогічний колектив проводив поглиблену роботу з розвитку пізнавальних здібностей дітей у співпраці зі школою.

Результати діагностики

пізнавального розвитку дошкільників

Упродовж навчального року вихователі старших груп гр. №7 Наливкіна Л.М., гр..№9 Мякотіна С.Г. здійснювали якісну підготовку дітей до школи через розвиток пізнавальних здібностей. Неодноразові зрізи знань та результати діагностики дітей показали достатньо високий рівень знань дітей, всі діти підуть до загальноосвітніх шкіл.

Окреслилась позитивна динаміка щодо готовності дітей  до школи: психологічна та мотиваційна готовність.

Система проведених заходів сприяла позитивному результату: у засвоєнні дітьми знань, умінь і навичок згідно з Базовим компонентом освіти, у готовності до шкільного навчання дітей – випускників.

За результатами обстеження дітей шестирічного віку виявлено:

В інтелектуальній сфері ;

-         шкільно зрілих – 83%

-         середньо зрілих – 17%

В емоційно – вольовій сфері;

-         високий рівень – 44%

-         середній рівень – 52%

-         низький рівень – 4%

Логіко –математична компетенція ;

-         високий рівень – 34%

-         середній рівень – 54%

-         низький рівень – 12%

Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

 

В дошкільному закладі створені належні умови для формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Обладнана музично - фізкультурна зала інвентарем та необхідним и атрибутами, що дає змогу раціонально використовувати його в роботі з дітьми різних вікових категорій та різних рівнів фізичного розвитку. Для занять на свіжому повітрі облаштовані ігрові та спортивний майданчики.

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Його обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечую старша медична сестра  Сліпак О.І..  та закріплений лікар –педіатр дитячої міської поліклініки.

Однак, медичний кабінет недооснащено:

-         динамометром  ручним;

-         набором скіаскопічних лінійок;

-         поліхроматичними таблицями для дослідження кольоровідчуття;

        Вся медична робота у закладі також спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту».

 У ДНЗ проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

- контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на усіх ділянках;

- здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

- проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточок здоров’я та консультативний пункт.

Велику увагу протягом навчального року коллектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги,  медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення. Відповідно до графіку, за наявності вакцин медсестрою надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення дітям в умовах поліклініки, проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого  регіону. Рівень захворюваності дошкільнят за звітний період в порівнянні з минулим роком знизився на 0,5 %.

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на  батьківських зборах, на семінарі-практикумі, на консультаціях для вихователів, виробничих нарадах, батьківському всеобучі.

Фізичний розвиток дітей є одним із найважливіших завдань навчально – виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

Для успішного вирішення цих задач ми використовували різноманітні засоби фізичного виховання:

Ø   Раціональний режим харчування, загартування ( в повсякденному житті, спеціальні засоби загартування ) і рухи (ранкова гімнастика, розвиваючі вправи, спортивні ігри, дозвілля, заняття з фізкультури.

Використовувались такі оздоровчі технології:

Ø   Дихальна гімнастика;

Ø   Оздоровчий біг;

Ø   Ходьба по сольовій доріжці;

Ø   Корекція постави і профілактика плоскостопості;

Ø   Точковий масаж;

Ø   Самомасаж;

Ø   Тренування дрібної моторики;

Ø   Кольоротерапія;

Ø   Психологічне розвантаження;

Ø   Психогімнастика;

Ø   Медитаційні вправи та ігри;

Ø   Ходіння босоніж у груповій кімнаті, а влітку по траві.

 

В групах оновлені куточки фізичної культури, поповнені новими атрибутами, створеними руками педагогів та батьків. Робота з родиною  стала невід`ємною складовою оздоровчої діяльності і була спрямована на формування у дітей усвідомленого ставлення до свого організму. Спільно з батьками були розроблені вимоги до дітей щодо збереження і зміцнення здоров`я, яких необхідно дотримуватися  в дошкільному закладі і сім’ї. Вихователі проводили практичні заняття з батьками з нескладних методів масажу та самомасажу, цікаві лекції, консультації щодо харчування, профілактики захворюваності, поліпшення родинної екології.

Проте необхідно покращити роботу щодо зниження захворюваності дітей групи раннього віку. Захворюваність серед дітей ясельного віку пояснюється проблемою адаптації до дошкільного закладу. Для зниження рівня захворюваності слід більше уваги приділити організації загартування дітей, дотримання режиму рухової активності протягом дня, оптимальної організації прогулянки. Доцільним є введення в практику роботи дихальних вправ, активізація просвітницької роботи з батьками щодо збереження та зміцнення здоров'я дітей. Питання використання кожним педагогом здоров’язбережувальних технологій повинно стати нормою щоденної організації навчально-вихованого процесу.

Упродовж року значна увага приділялась роботі з основ безпеки життєдіяльності дитини. Створені безпечні умови для перебування дітей та здійснення навчально – виховного процесу в ДНЗ. Зі всіма категоріями співробітників своєчасно проводилися всі види інструктажів з охорони життя і здоров’я дітей. Проводилась систематична робота по формуванню основ безпечної життєдіяльності з дітьми всіх вікових груп. Для батьків підготовлені цікаві наочно – інформаційні матеріали з безпеки життєдіяльності дітей.

Педагоги ДНЗ формували  навички безпечної поведінки у дітей, використовуючи різноманітні форми роботи, роблячи акцент на формуванні певного способу поведінки в різних життєвих ситуаціях та багаторазове проживання його в ігровій діяльності. Інтеграція знань, умінь і навичок з безпеки життєдіяльності сприяла формуванню у дітей адекватних поведінкових реакцій.  Випадків травмування дітей  в побуті та під час навчального процесу  не було.

 Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці»  адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Увесь навчально-виховний процес здійснювався,  беручи до уваги  Інструкцію з охорони життя та  здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці проводився  відповідно вимог.

Проводилися   Тижні  безпеки, вихователі працювали з дітьми за програмою «Навчаємо правил безпеки». Закріплення знань педагогами здійснювалось через інтерактивні форми роботи:

-         семінар – практикум «Дії персоналу під час стихійного лиха», «Співпраця ДНЗ і родини по попередженню дитячого травматизму»;

-         тренінги: «Правила дорожнього руху», «Профілактика харчових отруєнь», «Допоможи собі сам».

З дітьми була проведена низька цікавих заходів: розвага «Новосілля у поросят», лялькова вистава «Кицин дім», конкурс дитячого малюнку «Вогонь друг – вогонь ворог».

Діти старшої групи показали достатній рівень знань з ОБЖД.

Здійснений моніторинг з питань ОБЖД показав, що проведена робота з цього розділу  сприяла формуванню у дітей достатніх знань з основ безпеки та вмінню їх застосовувати у повсякденному житті.

 

Вивчення особистості дитини відбувалось у таких напрямках:

Ø   Виявлення особливостей психічного розвитку кожної дитини, а також побудова корекційно – розвивальної роботи ;

Ø   Проведення системи медико – психолого – педагогічних консиліумів.

Ø   Діагностування дітей на рівень соціальної компетентності ;

Ø   Відслідкування емоційного благополуччя дітей старшого дошкільного віку з метою його корекції.

 

Педагогічний колектив спрямовував свої зусилля  на вирішення таких актуальних питань:

Ø   Соціалізації дошкільників через мовленнєво – комунікативну діяльність;

Ø   Розвиток пізнавальних здібностей дітей в співпраці дошкільного навчального закладу і школи;

Ø   Запровадження ефективних форм і методів роботи по створенню умов безпечної життєдіяльності дітей;

Ø   Проведення всіх форм навчально – виховної діяльності згідно особистісно – орієнтованої моделі;

Ø   Виховування патріотизму у дітей дошкільного віку засобами інтегрованої освітньої діяльності.

 Батьки приймали активну участь в освітньо – виховному процесі:  в проведені батьківських зборів, днів відкритих дверей, батьківського всеобучу, «Днів Здоров`я».

Завдяки сумісній роботі педагогічного, медичного персоналу ДНЗ та батьків упродовж навчального року спостерігалась тенденція зниження захворюваності дітей.

Аналіз груп здоров`я дітей показав, що з I гр. здоров`я – 12%, II гр. – 72%, IIIгр. - 16%.

 

Протягом навчального року медичним працівником та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 76% до 96%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 138-158уд/хв.

Організація харчування здійснюється згідно Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» від 17.04.2006 №298/227 та «Змінами до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах №202/165(z0440-13 від 26.02.2013).

Харчування дітей організується згідно примірного двотижневого меню за сезонами року, затвердженому в СЕС.

 В дошкільному закладі витримується 3-разовий режим харчування для дітей з денним перебуванням.

Діти отримують всі необхідні продукти харчування в асортименті. Дотримується нормативний обєм страв. В закладі організоване дієтичне харчування дітей.

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.

Харчування у порівнянні з 2015 - 2016 навчальним роком  значно покращилося за рахунок збільшення в раціоні дітей мяса, риби, овочів.

Вихователями усіх вікових груп проводилась планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Дієтичне харчування протягом року було призначено  25 дітям. Постійно здійснюється контроль за якістю страв та харчуванням дітей на групах. 

Соціально-економічнийрозвиток ДНЗ

Упродовж  навчального року  колектив працював над  зміцненням  матеріально-технічної бази закладу. Матеріально - технічна  база  дошкільного закладу   в основному зміцнювалась за рахунок позабюджетних коштів батьків.

В дошкільному навчальному закладі було здійснено такі ремонтні роботи:

Ø {C}капітальний ремонт харчоблоку; 

Ø {C}капітальний ремонт туалетних кімнат гр..№7, гр..№9

Ø {C}придбані столи двохмісні для дітей гр..№6(батьківський комітет групи)

Ø {C}придбані ігрові куточки в гр.№9, №4, №7, №3, №8;

Ø {C}частковий ремонт в усіх групах;

Ø {C}пофарбовано все обладнання ігрових майданчиків, тіньові навіси , паркан.

Поповнено виносний ігровий матеріал, підготовлено педагогічні посібники  та   наочний  і роздатковий матеріал  до  нового  навчального  року.

Проте матеріально-технічна база нашого дошкільного закладу потребує подальшого зміцнення :

Ø заміна на нові дитячих ковдр та подушок;

Ø придбання нових дитячих ростових меблів;

Ø придбання фізкультурного інвентарю та обладнання;

Ø придбання спецодягу для персоналу;

Ø ремонт фасаду будівлі;

Ø заміна вікон;

Ø капітальний ремонт пральні;

Ø освітлення території дитячого садка.

 

В дошкільному навчальному закладі створено належні умови щодо безпечної життєдіяльності дітей. Утримання  та облаштування будівель дошкільного закладу, в основному, відповідають санітарним нормам устрою й утримання   дошкільних закладів.Однак, капітального ремонту потребує огорожа території закладу. Силами батьків, адміністрацією закладу ремонтується пошкоджена огорожа закладу. Обладнання майданчиків підтримується у   задовільному стані, безпечне у використанні, про що свідчать акти обстеження. За потребою здійснюється викос трави, обрізка кущів. Прибирання території здійснюється щоденно. У теплу пору року ділянки поливаються, що відповідає санітарним вимогам утримання території.

У дошкільному закладі протягом 2016 - 2017н.р. діяла  рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

Адміністрацією та вихователями садка проводилась постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Були організовані  «Дні відкритих дверей», батьківські збори, консультації, індивідуальні та групові.

Перспективними напрямами роботи  з батьками на наступний період є:

-     формування тісного взаємозв’язку ДНЗ із сім’єю, вивчення особливостей спілкування в сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;

-     проведення родинних свят, батьківських зборів, днів відчинених дверей; робота консультпунктів;

-     особистісна діагностика дітей, індивідуального консультування батьків     з метою вирішення труднощів і проблем розвитку дітей;

-     робота батьківського всеобучу.

Головним є те що дошкільний заклад прагне біти тим місцем, де діти можуть завжди фізично розвиватись, реалізовувати свої здібності, де дітям просто повинно бути добре. Тому в наступному навчальному році необхідно спрямувати роботу на доповнення предметно-розвивального середовища, покращення матеріальної бази на ігрових майданчиках. Та взагалі триєдинство : «ДІТИ – БАТЬКИ – ВИХОВАТЕЛІ» , їх порозуміння, людяність, відданість дітям принесуть світ любові і добра кожному учаснику навчально-виховного процесу.

Хочу подякувати всім за внесок та створення сприятливих умов перебування дітей у закладі.

Звіти перед батьківською громадськістю

ЗВІТ КЕРІВНИКА

дошкільного навчального закладу за 2015/2016 навчальний рік.

 

Комунальний заклад освіти “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 316 комбынованого типу” Дніпропетровської міської ради здійснює свою діяльність відповідно до:

- Конституції України

- законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про дитяче харчування», «Про візичну культуру і спорт», «про права дитини», «Про мови в Українській СРС», «Про основні засади державного нагляду»;

- положення «Про дошкільний навчальний заклад»;

- власним Статутом;

- інших нормативно-правових актів.

         Педагогічний колектив втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти. У закладі є необхідні нормативно-законодавчі акти щодо функціонування і розвитку дошкільних навчальних закладів. Навчальний план складається з інваріантної частини, що забезпечує компетентність дитини відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні та варіативної частини, в якій передбачаються індивідуальні та групові заняття за варіативними програмами.

         Варіативна частина розроблена відповідно до Статуту та з урахуванням запитів батьків до індивідуальних потреб дитини.

         Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність згідно з вимогами оновленого зміста Базового компонента дошкільної освіти та комплексною освітньою програмою «Українське дошкілля», та використовуємо певні розділи державних освітніх програм: «Дитина в дошкільні роки» «Дитина», , «Соняшник», також використовуються навчально-методичні посібники, затверджені Міністерством освіти та науки України.

 

         В 2015-2016 навчальному році в дошкільному навчальному закладі функціонувало 11 вікових груп, із них:  раннього віку - 2; груп дошкільного віку -  6;     групи для дітей з вадами мовлення -  3  .        Укомплектованість груп проведено згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків.

         Режим роботи дошкільного навчального закладу з 7.00-17.30. Працює чергова група з 06.30-07.00 та 17.30-18.30.

         Колектив разом з батьками вихованців працювали над створенням ігрового, предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, створили всі умови для того, щоб дітям було затишно, цікаво, щоб вони повноцінно розвивалися згідно зі своїми індивідуальними здібностями.

         У дошкільному навчальному закладі достатня матеріально-технічна база, яка дозволяє якісно організовувати та проводити освітньо - виховний процес з дітьми. Для занять дітей є належні умови, обладнані спеціальні приміщення:

- музична, спортивна зали;

- кабінети логопеда, практичного психолога, англійської мови, «пісочної терапіі»;

- методичний кабінет;

- медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний та ігрові майданчики.

Формуванню та розвитку ключових компетентностей дітей дошкільного віку допомагають сформовані в кожній групі центри розвитку, в яких створені сприятливі умови для всіх видів ігрової, навчальної, пошуково-дослідницької, фізкультурно-оздоровчої, художньо-естетичної та трудової діяльності дітей. Для створення оптимального розвивального простору педагогічні працівники підібрали різне обладнання, продумали його оптимальне розміщення та кількість.

Особлива увага приділяється навчально-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу. Протягом навчального року придбані: методичні посібники, психологічна та дитяча література, зразки наочності, ігровий та дидактичний матеріал, інформаційні куточки. Оформлено річну підписку на фахові видання.

         Педагоги закладу, як єдиний творчий педагогічний колектив, впевнений у тому, що до дітей потрібно особливе та поважне ставлення. Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі забезпечують :

-         Вихователів – 16 , у тому числі: вихователь-методист, практичний психолог – 1 , вчітелі-логопеди – 3 , вчителі-дефектологи – 2 , музичні керівники – 2 , інструктор з фізичного виховання – 1 , керівник гуртка з англійської мови – 1 , керівник гуртка з хореографії – 1 .

-         медичні сестри – 2 .

 Вся діяльність колективу була направлена на реалізацію основних положень Законів України: “ Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”,  “Про охорону дитини”, «Про охорону праці», Конвенція про права дитини, «Про дитяче харчування», «Про фізичну культуру і спорт», Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017р., Базового компоненту дошкільної освіти України (нова редакція) та виконання завдань річного плану роботи. До вирішення питань, передбачених нормативно – правовою та навчально – методичною базою поставлених завдань, колектив дошкільного навчального закладу підійшов творчо та відповідально

Навчально – виховна робота закладу у 2015-2016 навчальному році була спрямована на вирішення таких пріоритетних завдань:

1.Підвищення ефективності особистісно-орієнтованого підходу в реалізації та створенні належних умов для мовленнєвого розвитку дитини відповідно до сучасних вимог та підходів, інноваційних технологій, методик виховання та навчання для розвитку образного мовлення, комунікативних здібностей, самостійної мовної творчості дошкільників.

2.Формування соціальної компетенції гармонійно та всебічно розвиненої особистості  дитини дошкільного віку, здатної до самореалізації, через інтегрований освітній процес для максимального використання креативного потенціалу особистості кожної дитини в системі «дитина – дошкільний заклад – родина – школа».

3.Удосконалення форм та методів роботи для збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей з раннього віку . Реалізувати систему заходів, направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх етичне виховання, розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навичок.

4.Продовжити роботу з народознавства, акцентувати увагу на патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

  Плануючи роботу педагогічного колективу на 2015 - 2016н.р. вважали за доцільне:

- забезпечити гармонійний та різнобічний розвиток особистості кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей; 

- формувати у дитини цілісну картину світу під час вирішення різноманітних пізнавальних завдань;

- систематично проводити моніторинг професійної компетентності педагогів з метою, підвищення професійної діяльності кожного педагога, оптимізації освітнього процесу, виявлення  та покращення мікроклімату дитячого, педагогічного , батьківського колективів.

- впроваджувати різноманітні форми роботи щодо створення та збереження  емоційно - позитивного мікроклімату між працівниками дошкільного навчального закладу та родиною вихованців.

Приділяти особливу увагу створенню умов для:

- забезпечення оптимальних умов наступності навчання дошкільників;

- соціально-психологічного супроводу дітей, їх батьків та працівників закладу;

- розвитку творчих здібностей кожної дитини шляхом впровадження варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

        

         Музичним керівником другий рік впроваджується в практику роботи перспективний педагогічний досвід «Розвиток творчих здібностей дітей за системою Карла Орфа в процесі музичного виховання дошкільників». 

         Педагоги дошкільного закладу значно підвищили свій професійний рівень відвідавши протягом року методичні об’єднання, школи передового педагогічного досвіду, які були проведені на базі інших дошкільних навчальних закладів міста. За цей проміжок часу було максимально активізовано діяльність педагогів, створено необхідні умови для їх творчих пошуків, безперервного вдосконалення фахової майстерності.

         Підвищенню теоретичного рівня знань педагогів сприяють спільні заняття (педгодини) по вивченню, обговоренню та впровадженню в практику роботи новинок методичної літератури, періодичних видань, передового педагогічного досвіду.

         Протягом навчального року педагоги дошкільного навчального закладу спільно з батьківською громадськістю вирішували безліч творчих та буденних проблем, які було спрямовано на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення організації навчально-виховного процесу у 2015-2016н.р.

         Педагоги поглибили свої знання стосовно освітніх технологій в навчальному процесі, беручи участь у педрадах на теми: «Застосування екологопедагогічних технологій у практиці роботи з дітьми дошкільного віку», «Збереження духовного, морального та фізичного здоровя учасників педагогічного процесу, як чинник соціалізації особистості», «Активізація мовленєвої діяльності дітей за новітніми технологіями», засіданнях семінару-практикуму «Абетка духовного, морального та фізичного звязку учасників педагогічного процесу, як чинник соціалізації особистості», «Конфліктні ситуації. Спосіб виходу з них», «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності», «Дитячі дослідження : впроваджуємо нову методику», «Впровадження інноваційних технологій в роботу з дітьми влітку» . Корисними для підвищення майстерності педагогів були презентація газет «Все починається з дитинства», виготовлення тематичних поробок «Овочева сімейка», «Зимові фантазії», «Капелюшок для весни»,  конкурс – огляд «на найкращій природно-екологічний куточок», відкриті перегляди в усіх вікових групах « Вчимося мови та розмови», взаємовідвідування занять, консультації.

         Належна увага приділялась самоосвіті як індивідуальній формі методичної роботи з педагогами. Постійно здійснювався контроль за результативністю самоосвіти. У травні педагоги звітували про результати своєї роботи за рік та результати по самоосвіті.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи, накопиченню практичного і теоретичного досвіду педагогів, спрямованого на оптимальний розвиток кожної дитини.

Окрім програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», в дошкільному навчальному закладі впроваджуються парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріантної частини навчального закладу:

- «Театр фізичного виховання та розвитку дошкільників» М. М. Єфименка;

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років Л. В. Лохвицька;

- «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі, О. М. Березіна, О. З. Гніровська, Т. А. Линник;

- «Радість творчості», програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку Р. М. Борщ, Д. В. Самойлик;

- «Скарбниця моралі»  Л.В. Лохвицька;

- «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації С. Гунько, Л.Гусак, З.Лещенко.

Парціальні програми допомагають вихователям розширити, поглибити можливості розвитку особистості дитини та реалізувати пріоритетні напрями в діяльності дошкільного закладу. В 2015-2016 навчальному році на безоплатній основі велась робота гуртків: хореографія – для дітей дошкільного віку.             У навчально-виховному процесі систематично використовувались такі форми спеціально організованої діяльності дітей: заняття різних видів (колективні, підгрупові, індивідуальні заняття), індивідуальна робота навчально – пізнавального спрямування у повсякденні, організовані дидактичні ігри у повсякденному житті, самостійна діяльність спостереження, свята та розваги.

Перегляд підсумкових занять і діагностичне обстеження дітей з різних розділів програми дають підставу для висновку, що у є дітей належний рівень знань. Малята вміють логічно мислити, переказувати прочитані твори, здійснювати звуковий аналіз слів. Знають про явища природи та їх значення, добре орієнтуються у просторі, часі, предметному середовищі.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу закладу. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння знань згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) зроблено висновки щодо загальної компетентності дошкільників:

 Зробивши порівняльний аналіз моніторингу знань дошкільників треба відмітити, що деякі показники покращились, а деякі – погіршились діти раннього та молодшого дошкільного віку. Вихователь – методист з педагогами дошкільного навчального закладу в наступному 2016 -2017 навчальному році одним із своїх головних пріоритетних завдань передбачають розроблення та впровадження в практику начально – виховної роботи заходів, які сприятимуть не тільки покращенню рівнів знань розвитку дошкільників, але й виявленню та розвитку обдарованих дітей.

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти належна увага приділяється забезпеченню взаємозв’язку дошкільного навчального закладу, вчителів початкових класів загальноосвітньої школи № 96 та батьків майбутніх першокласників. З метою підвищення рівня мотиваційної готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі було проведено ряд заходів:з дітьми - читання творів, бесіди дидактичні ігри про школу, були створені умови для розгортання творчої гри «Школа», з батьками - засідання «Круглого столу» з теми «Скоро нас чекає школа», анкетування «Чи готова Ваша дитина до шкільного навчання», індивідуальне консультування, висвітлення цього питання в інформаційних куточках для батьків та на сайті дошкільного навчального закладу «Класна оцінка». Вихователі дошкільного навчального закладу, вчителі та медичні працівники ознайомили батьків майбутніх першокласників із особливостями діагностики готовності дітей до шкільного навчання , шляхами підготовки дітей до школи. Як свідчать відгуки учасників „Круглого столу” така форма роботи була доцільною та результативною, завдяки якій батьки отримали відповіді на проблемні питання, отримали рекомендації та поради.

В дошкільному навчальному закладі працювала психологічна служба відповідно до головних завдань та методичної мети. Робота практичного психолога проводилась за напрямками:

1. Адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу.

2. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.

3. Психічний рівень розвитку дітей.

4. Психологічний супровід всіх учасників навчально-виховного процесу.

Адаптація здійснювалась за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та надання їм рекомендацій.

Під час вивчення стану соціально-психологічної готовності дітей до школи практичним психологом були використані такі методики:

-спостереження;

-анкетування;

-бесіди;

-консультації;

-вивчення взаємовідносин у колективі однолітків;

-соціометрія;

-проективні методики (тест Керна-Їрасека, тест для перевірки обсягу словника, «Графічний диктант», «Будиночок», дослідження мнемічних здібностей).

З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання у школі вихователі знайомили вихованців з правилами поведінки школярів, організовували екскурсії дітей до школи, зустрічі вихованців та їх батьків з вчителем початкових класів. Практичним психологом, вихователем-методистом організоване вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання. В травні 2016 року було проведено моніторинг стану готовності дітей до майбутнього навчання у школі, обстежено 82 дитини старшого дошкільного віку.

         Реалізуючи завдання БКДО 3 рази на рік ( вересень, січень, травень) проводиться моніторинг знань та вмінь дітей. Діагностування дітей здійснювалось під час звичайних для них видів діяльності: занять, гри, самостійної діяльності, прогулянки, інших режимних моментів, у ході яких вихователь спостерігає за поведінкою дітей, особливостями їх спілкування, зацікавленнями, досягненнями тощо.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Педагоги дійшли до висновку, що наявність у дитини певного віку знань та вмінь не є основним, а тим більше вичерпним показником оптимального для віку та індивідуальних можливостей ступеня розвитку. До того ж і знання слід оцінювати комплексно, з зв’язку з різними сферами життєдіяльності, а не лише ті, що пов'язують дитину з майбутнім шкільним навчанням. Крім карти компетентності педагоги використовували портфоліо як зібрання досягнень дошкільників та фіксували їх досягнення в індивідуальному щоденнику розвитку дитини.

 

 

 

Порівняльний моніторинг стану готовності

до шкільного навчання випускників

 

Рівень

готовності

Високий

Достатній

Середній

Низькій

2015/2016н.р.

38%

58%

4%

0%

2014/2015н.р.

36%

64%

0%

0%

2013/2014н.р.

32%

62%

6%

0%

 

Аналіз готовності до школи дітей показав, що дошкільники отримують достатню кількість знань , умінь, навичок. Утім, потребує постійне удосконалення змісту конструктивного спілкування вихователів з педагогами початкової школи з питань наступності в підходах до розвитку, виховання та навчання дітей.

Завданнями вдосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний період є: формування адекватної самооцінки, розвиток активного мовленнєвого словника, розвиток емоційно-вольової сфери, розвиток дрібної моторики.

Заплановані заходи щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти виконані на 90%. Надано багато теоретичних та практичних знань. Проблема залишається у неможливості відвідування старшими дошкільниками всіх заходів, які проводяться на території загальноосвітньої школи. Адміністрація дошкільного навчального закладу в 2016 – 2017 н.р. у співпраці з батьківською громадськістю будуть знаходити шляхи вирішення цієї проблеми.

Згідно з листа МОН України від 17.08.2005 р. № 1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 04.10.2007 р. №1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, від 17.12.2008 р.№ 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» дошкільний навчальний заклад постійно планує та проводить роботу з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади та їх батьками. З цією метою щорічно проводиться аналіз мікрорайону (особлива увага приділяється дітям п’ятирічного віку). У мікрорайоні, закріпленим за дошкільним навчальним закладом-541 дитини. З них п’ятирічного віку - 115 дітей, які охоплені дошкільною освітою  - 103  дитини, а неохоплені – 12 дітей.

         Педагогічним колективом з дітьми, які неохоплені дошкільною освітою використовуються наступні форми роботи:

- групи короткотривалого перебування з цілорічним і сезонним режимом роботи;

- короткотривалі прогулянкові;

- консультативні групи;

- очні та заочні групи соціально - педагогічного патронату;

- позашкільні заклади.

З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі вихователі знайомили вихованців з правилами поведінки школярів, організовували екскурсії дітей до школи.

На 31.08.2016р. із закладу до школи і випускаються 82 дітей.

Для батьків дітей, які не відвідують дошкільний навчальний заклад з різних причин, організовано роботу консультативного пункту «Дошколятко», здійснювався соціально-педагогічний патронат сімей, дітей та їх батьків систематично запрошували на різноманітні заходи.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 316 є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

Конституція України;

Конвенції ООН про права дитини;

Законом України «Про охорону дитинства».

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9-352, від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», адміністрацією дошкільного навчального закладу розроблені такі заходи:

надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дітей;

формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;

створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом;

надання своєчасної та систематичної інформації до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах

На теперішній час на обліку дошкільного навчального закладу  на обліку знаходиться 541 дітей, з яких 238 дітей - неохоплені дошкільною освітою, з яких 66 дітей – яким на 01.09.2015р виповнюється 1 рік, 71 дитина – 2 роки. Складено передбачувані списки дітей, які будуть зараховані до закладу в наступному 2016-2017 навчальному році.

Багато уваги протягом навчального року було приділено правовому вихованню дітей дошкільного віку: проводились відкриті заняття; поповнено інформаційні куточки для батьків та ігрові куточки для дітей, театралізовані ігри, вистави, де діти могли почути, побачити та дізнатися про свої права та обов’язки. В роботі з батьками з цього питання були проведені наступні заходи: батьківські збори: «Правова абетка», анкетування «Емоційний стан дитини», вікторина «Порушення прав у казках», пам’ятка для батьків з правового виховання «Маленькій дитині – великі права»

         Керуючись нормативними документами та виконуючи завдання, намічені річним планом, робота педагогічного колективу була спрямована на виховання здорового фізично, духовно багатого, емоційно розвиненого покоління. Педагоги розуміють, що саме це і є фундаментом, на якому успішно розвиваються всі можливості дитини. Пріоритетним напрямом освітньо - виховної роботи є збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей. Провідне місце посідають заняття з фізичної культури. Протягом тижня два заняття проводяться в залі і два фізкультурні комплекси на свіжому повітрі. Структура занять, дозування рухів і вправ відповідають віку дітей. Вихователями здійснюється індивідуально - диференційований підхід, щодо фізичних навантажень за показниками фактичного стану здоров'я дитини, рівню їх фізичної підготовленості. Педагогами закладу постійно впроваджуються фізкультурно – оздоровчі заходи

         Упродовж навчального року проводилась систематична лікувально-профілактична робота з дітьми: заняття за авторською програмою М. М. Єфименка: гімнастика пробудження,заняття з фізичної культури, фізкультурні розваги, прогулянки з елементами фізичних вправ, загартовуючи процедури, масаж та самомасаж. Також проводилась робота з використанням творчо-розвивальних технологій, а саме: казкотерапія, фітболгімнастика, пальчикова гімнастика, психогімнастика, дихальна гімнастика, комплекси аромо- та фітотерапії, кольоротерапію, різні види масажу (з використанням щіток, шишок, горішків, точковий, самомасаж), кварцеві опромінювання.

     Медичну роботу дошкільного навчального закладу забезпечують лікар – педіатр Сава Марина Валентинівна та медичні сестри -  Сліпак Ольга Іванівна та Неклеса Тетяна Павлівна. У своїй роботі медичні працівники керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами охорони здоров’я, освіти і науки України.

У дошкільному навчальному закладі впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності тому зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження. Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Для проведення оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі створено необхідні умови: музична та спортивна зали, куточки психологічного розвантаження та пісочної терапії, впроваджуються нетрадиційні заходи (носіння чесночних медальонів).

Запобіганню і профілактиці травматизму у дітей сприяє систематична і планомірна організація роботи. З батьками вихованців систематично проводяться інструктажі з питань безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я дітей, розроблено консультації, рекомендації, поради. «Ростемо здоровими та розумними», «Від батьківського порогу у широкий світ», «Трудове виховання дошкільників» Упродовж року вихованці отримали теоретичні знання та практичні навички безпечної поведінки в необхідному обсязі: колективні перегляди «Побутові речі для кмітливої малечі», Протягом року в закладі проведено ряд тематичних тижнів:

-Тиждень знань з основ «Безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку» ( лиспопад, квітень),

иждень безпеки дитини з дорожнього руху (квітень),

         Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України від 03.05.1999р. № 127 та з метою удосконалення організації  навчально-виховного процесу  у дошкільному навчальному закладі протягом 2016 – 2016 навчального року працювала практичний психолог Щасна В.В. ЇЇ робота булла направлена на психологічний супровід всіх учасників навчально – виховного процесу. У своїй роботі Щасна В.В. використовує різноманітні методики діагностичної та корекційно-розвивальної роботи. Психолого-педагогічний супровід здійснювалася у співпраці з дітьми, вихователями та батьками за моделлю: «вихователь - дитина – практичний психолог – батьки», що дає можливість своєчасно виявити труднощі, проблеми та умови індивідуального розвитку особистості. Особлива увага приділялася індивідуальній роботі з дітьми, яка сприяє розвитку дітей та адаптації їх до шкільного навчання.

В дошкільному навчальному закладі працювала психологічна служба відповідно до головних завдань та методичної мети. Робота практичного психолога проводилась за напрямками:

1. Адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу.

2. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.

3. Психічний рівень розвитку дітей.

4. Психологічний супровід всіх учасників навчально-виховного процесу.

Адаптація здійснювалась за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та надання їм рекомендацій.

Під час вивчення стану соціально-психологічної готовності дітей до школи практичним психологом були використані такі методики:

-спостереження;

-анкетування;

-бесіди;

-консультації;

-вивчення взаємовідносин у колективі однолітків;

-соціометрія;

-проективні методики (тест Керна-Їрасека, тест для перевірки обсягу словника, «Графічний диктант», «Будиночок», дослідження мнемічних здібностей).

Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:

-         взаємовідносини з дітьми;

-         гра;

-         сон;

-         поведінка з батьками;

-         реакція дитини на нових людей;

-         мовленнєва діяльність;

-         апетит.

Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій.

Під час вивчення стану соціально-психологічної готовності дітей до школи практичним психологом були використані такі методики:

-         спостереження;

-         анкетування;

-         бесіди;

-         консультації;

-  вивчення взаємовідносин у колективі однолітків;

-         соціометрія;

- проективні методики (тест Керна-Їрасека, тест для перевірки обсягу словника, «Графічний диктант», «Будиночок», дослідження мнемічних здібностей).

         З метою психологічної допомоги всім учасникам навчально – виховного функціонує психолого - педагогічний консультативний пункт для педагогів та батьків. Віта Вікторівна використовуює різноманітні форми роботи: консультації, виступи на педрадах «Адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу», батьківських зборах « Особливості психологічного віку дітей», «Розвиток соціальної впевненості дітей старшого дошкільного віку» "круглих столах", проведення тренінгів для батьків «Шість способів чуйного спілкування з дітьми»,для педагогів: «Розвиток креативних здібностей педагогів», «Попередження насильства, жорстокості у сім’ї та дитячому колективі» семінарів – практикумів «Виховання толерантності починається з педагога», ділових ігор різної тематики, створення інформаційних куточків, пам’яток, буклетів тощо.

         Отже можна зробити висновок, що для реалізації завдань із зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя в дошкільному навчальному закладі створені належні умови. Для роботи практичного психолога облаштован кабінет та куточки психологічного розвантаження у кожній віковій групі.

         Працюючи з дітьми, педагоги враховували вплив родини на формування творчих здібностей інноваційної особистості. Тому з кожною родиною намагалися налагоджувати тісний контакт. Роботу з батьками організовували у вигляді індивідуальних бесід, батьківських зборів, педагогічних читань, тренінгів, консультацій, анкетувань. Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний навчальний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Педагогічний колектив закладу сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків шляхом проведення різнопланової системної роботи. Головним приоритетом у практиці роботи дошкільного закладу стала співпраця з родиною, активне залучення батьків до життя групи та дошкільного навчального закладу. В закладі працює постійно діючий клуб для батьків, на якому під керівництвом практичного психолога розглядались актуальні питання  виховання та розвитку дітей. На батьківських всеобучах, розглядались питання: «Здрастуй, дитячий садок»( адаптація дітей до умов ДНЗ), «Попередження дитячого травматизму», «Попередження та подолання конфліктів», «Матусині казки, або як подолати страх» , «Методи покарання та заохочення», «Маленькій дитині – великі права».

Протягом року для батьків було проведено :

- семінар-практикум «Від серця до серця» (листопад);

- майстер-класи по розписуванню пряників «Щаслива мавпочка» (січень), по заплітанню волосся «Красуня» (березень);

- вечір спогадів «Мій малюк» (травень);

- сумісні акції «Овочева сімейка» (жовтень), «Зимові фантазії» (грудень), «Капелюшок для весни» (березень);

- круглі столи;

- трудові десанти.

- відкриті підсумкові заняття в усіх вікових групах (травень);

- музично-спортивні розваги: «Кумедні їжачки» (жовтень), «Веселі старти» (лютий), до тижня безпеки дитини «Казка казкою, а в ній наука» ( травень).

         Аналізуючи результати проведеної роботи, педагоги планували подальшу двосторонню виховну роботу з вихованцями та їхніми батьками. У взаємозв’язку з практичним психологом педагогами кожної вікової групи розроблені консультації-рекомендації для батьків з проблемних питань.

         Для розширення інформаційного поля батьківської громадськості працює постійно діючий Інтернет – сайти «Класна оцінка». Цікаві статті, фотогалерея, 3-D подорож, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості дошкільного навчального закладу, залученню батьків до життя їх дітей у закладі. Також в Інтернет мережі існує постійно діюча електронна черга зарахування малюків до закладу.

Плануючи роботу педагогічного колективу на новий 2016 - 2017н.р.

Вважаємо за доцільне:

-забезпечити гармонійний та різнобічний розвиток особистості кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей; 

-формувати у дитини цілісну картину світу під час вирішення різноманітних пізнавальних завдань;

-систематично проводити моніторинг професійної компетентності педагогів з метою, підвищення професійної діяльності кожного педагога, оптимізації освітнього процесу, виявлення  та покращення мікроклімату дитячого, педагогічного , батьківського колективів.

-впроваджувати різноманітні форми роботи щодо створення та збереження  емоційно-позитивного мікроклімату між працівниками дошкільного навчального закладу та родиною вихованців.

Приділяти особливу увагу створенню умов для:

    -забезпечення оптимальних умов наступності навчання дошкільників;

-соціально-психологічного супроводу дітей, їх батьків та працівників закладу;

-розвитку творчих здібностей кожної дитини шляхом впровадження варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

         Проаналізувавши роботу педагогічного колективу закладу за 2015-2016 навчальний рік, вважаємо її задовільною. Завдяки злагодженій роботі всього колективу, педагогічній майстерності, батьківській громадськості завдання річного плану виконано на 100%. Педагогічний колектив і далі працюватиме над удосконаленням ефективних умов роботи для зміцнення здоров’я дітей і впровадження науково обґрунтованих технологій для повноцінного, гармонійного розвитку дітей.

 

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 316 КОМБІНОВАНОГО ТИП

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Звіт завідувача ДНЗ № 316

перед колективом та громадськістю

 

 

                    Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) №316 Дніпропетровської міської ради   знаходиться за адресою:  Червоний Камінь, 1 . Організація  навчально-виховного процесу здійснюється згідно  з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про  захист дитинства», Базовим компонентом  дошкільної освіти в Україні,  на основі забезпечення умов для  повноцінного виховання і розвитку дітей дошкільного віку  за Базовою програмою розвитку  дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». В закладі створено належні умови для реалізації дитиною дошкільного віку свого природного потенціалу - фізичного, психологічного, соціального.  Групові приміщення  забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр.

           Розвивальне  середовище дитячого садка організовано  з урахуванням  інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.  Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

-         музична, спортивна зали;

-         кабінети логопеда, практичного психолога, англійської мови, «пісочної терапії»;

-         методичний кабінет та музичний зал;

-         прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

-         спортивний та ігрові майданчики.

Склад вихованців: групи комплектувались в серпні 2013 року. Кількісний склад - 270

          дітей. У навчальному 2013  - 2014 році укомплектовано 11 вікових груп:

-         2 групи для дітей раннього віку;

-         9 груп для дітей дошкільного віку (з них 3 групи для дітей з вадами мовлення).

Контингент батьків соціально - благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих.

 Кадрове забезпечення: Навчально - виховний процес у дошкільному закладі забезпечують:

-         11  - помічники вихователя;

-         2    - музичні керівники;

-         16 вихователів, у тому числі вихователь - методист, вчителі - логопеди -3,

вчителі - дефектологи - 2, практичний психолог - 1 ,  інструктор з фізичної культури - 1, керівники гуртків з англійської мови та хореографії.

З них мають повну вищу освіту -  12;  13  - базову освіту.

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники  проходять курси підвищення

кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного  професійного зростання

педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному році про- атестовано 5 педагогів. Курси підвищення кваліфікації пройшли 4 педагоги.

          Пріоритетними  напрямками  діяльності роботи колективу  у 2013 - 2014 навчальному році вважати:

-         удосконалення професійної компетентності педагогів

-         створення сприятливих умов для гармонійного поєднання інтелектуального розвитку обдарованої дитини дошкільного віку з фізичним, соціальним, емоційно - вольовим, моральним, естетичним розвитком;

-         впровадження  в освітній процес  новітніх технологій виховання та навчання;

-         формування здоров’язберігаючої  функції  особистості дитини, забезпечення її прав на здобуття якісної дошкільної освіти;

-         підвищення рівня компетентності родини вихованців ДНЗ.

Пріоритетним напрямом роботи  залишається  турбота про фізичний  розвиток дітей,

зміцнення та укріплення їх здоров’я. Наші педагоги надають пріоритет сьогоденним розвивальним, виховним та навчальним завданням .  В результаті спільної діяльності всіх учасників освітнього процесу, навчально-виховна і розвивальна робота проходить на основі створення сприятливих умов для відкриття та освоєння дошкільниками двох основних життєвих реалій - власного "Я" та навколишнього світу. Педагогічний колектив налаштований на поступові зміни у процесі розвитку дошкільників, це стосується, передусім, опанування дітьми знань законів Буття та власного "Я", уміння жити у злагоді з довкіллям та у згоді із самим собою.  З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи, а саме:

Педагогічні ради на 2013  - 2014 навчальний рік:

1.     «Якісна освіта - ключове завдання сьогодення»                                             

Обговорення та затвердження плану роботи на 2013 -2014 рік, організаційні питання  початку нового навчального року                                                                  Вересень

2.     «Організація ігрової діяльності дошкільників та керівництво нею»            

 Впливи ігрової терапії на пізнавальну та поведінкову  сферу дітей    

Гра - форма організації  дитячого життя                                                        Листопад

3.      «Праця як важливий засіб ранньої соціалізації та профорієнтації дитини»

Стан організації трудової діяльності                                                             

Методичний ринг «Працетерапія: види дитячої праці та форми її організації» Лютий

4.     Моніторингові дослідження  показників компетентності дошкільників  та готовність до навчання в школі.

Результативність роботи педагогічного колективу над навчальною виховною роботою дітей .                                                                                                                    Травень

Семінари - практикуми на 2013 - 2014 навчальний рік:

1.     «Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною»                   Жовтень

2.     «Виховання толерантності починається з педагогів»                                     Січень

3.     «Практичні навички спілкування дорослих для збереження гідності дитини»Березень

4.     «Господарочка»                                                                                              Протягом року

   Для якісної реалізації обласного науково-методичного проекту « Креативна

освіта для розвитку інноваційної особистості»  в ДНЗ було проведено тематичне вивчення « Створення умов для пізнавального розвитку дітей дошкільного віку » ( листопад 2013р. ) та тематичного вивчення « Розвиток образного мовлення, комунікативних здібностей , самостійної мовної творчості» (лютий 2014 року). Вихователі провели  роботу по створенню відповідного розвивального середовища в нашому дитячому садку, значно поповнили кількість іграшок, розвивальних  ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та методичної літератури  для реалізації намічених  завдань. Основною діяльністю дошкільнят є гра , тому в нашому дошкільному закладі створені всі умови для забезпечення ігрової діяльності малят. Великої уваги , на протязі року, приділяли розвитку творчої особистості малюків. Для цього  працювали гуртки :  з театралізованої діяльності « Маша і Ведмідь» та гурток з англійської мови, гурток з хореографії. Наші діти брали участь  в «Веселих стартах », святі Золотої осені, Новорічному святі , Святі « Масляниця 2014» , святі « Весняні барви», травневих святах, Свята « Івана Купали», « День Нептуна».  Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити  головні  завдання  річного  плану  роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі: не всі педагоги брали активну участь;оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам тощо. Протягом навчального  року плідно працювала творча група над темою «Розвиток творчості  дітей   за допомогою театралізованого мистецтва».  Всі  заплановані творчою групою  заходи  виконано.  Педагоги  дошкільного закладу  брали активну  участь у методичній  роботі району . Було проведено методичне об’єднання  з теми «Поведінка  дитини:  проблемний аспект».

              Робота  методичного  кабінету  проводиться  у  наступних напрямках: індивідуальне  та групове консультування за планом та в оперативному порядку, організація  і  проведення різноманітних заходів для педагогів, батьків та дітей; оформлення  тематичних  стендів,  виставок,   презентацій  до  семінарів,  нарад, атестації, самоосвіти;  розробка  і впровадження   методичних  рекомендацій,  пам'яток;  організація роботи з поповнення фонду методичного  кабінету  наочно - дидактичними  посібниками,  іграшками,  атрибутами,  аудіовізуальними   засобами, а також інструктивно - методичними, директивними  документами  та  літературою.  Належним чином ведеться  обов'язкова   ділова   документація   методичного  кабінету,  зберігається   його архів. Фонди  методичного кабінету систематично поповнюються планами - конспектами  різноманітних заходів,  матеріалами  засідань  міських  методичних об'єднань, письмовими консультаціями  за різноманітною актуальною тематикою,  матеріалами  ППД. Згідно вимог узагальнюються і оформляються тематичні папки з матеріалами засідань педагогічних  рад, семінарів та семінарів - практикумів, матеріалів контрольно-діагностичної роботи по узагальненню стану вивчення освітньо - виховного процессу. Великої уваги приділяємо зміцненню фізичного та психічного здоров’я дітей. Під керівництвом старшої медичної сестри Сліпак О.І.  проводяться всі необхідні профілактичні  заходи :

-         Контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

-         Здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

-         Проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки , куточок здоров’я та консультативний пункт.

Аналізуючи дисциплінарну практику та аналіз звернень громадян з питань діяльності

навчального  закладу  - звернення батьків не було. Всі питання організаційного характеру, навчально - виховної роботи з дітьми  вірішувались  сумісно з   педагогічним колективом, батьківською громадськістю.

Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ:

Надання благодійної допомоги у різних видах і формах дошкільним навчальним закладам у нашій державі стало звичайною, буденною  справою. У пункті 3 ст. 38 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628 - ІІІ (із змінами) визначено, що джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є:

-         кошти засновника;

-         кошти відповідних бюджетів;

-         кошти батьків або осіб, які їх замінюють;

-         добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

-         інші кошти, не заборонені законодавством України.

Звітність щодо використання коштів в грн. надається  кожного місяця через батьківські куточки груп, сайт дошкільного закладу. Не можна обійти увагою велику батьківську допомогу:

       Виконані основні види робіт:

-         проведено замір опору ізоляції електропроводки та опору металевого зв’язку корпусів;

-         електрообладнання;

-         перезарядка вогнегасників;

-         ремонт водопостачання;

-         поточний ремонт приміщень;

-         заміна вікон;

-         ремонт будівель і споруд;

-         обладнання ігрових майданчиків;

-         оформлення інтер’єру;

-         благоустрій території.

Вжито для зміцнення  матеріально - технічної бази:

придбано:

-         м’який інвентар;

-         робочий інвентар;

-         спортивний інвентар;

-         методичну літературу;

-         посуд, меблі, періодичні видання, іграшки.

Розроблена тематика з відповідними питаннями на педнарадах , психолого

педагогічних всеобучах, нетрадиційних зустрічах. Щоденно проводяться загартувальні процедури, підтримується рухова активність дітей. Влітку були проведені оздоровчі заходи,  які полягали у забезпеченні повноцінного харчування , вживання соків,  організації  життя  дітей ( крім сну )  на свіжому повітрі  Значна увага надавалась профілактиці простудних захворювань в осінньо-зимовий період. У групах під час їжі вживались цибуля та часник. Проводилась робота щодо вітамінізації дитячого організму: систематично у щоденне меню дітей включались овочеві салати, соки,  вітамінні  напої, свіжі овочі та фрукти. Така   робота  дала  можливість   зміцнити  і  загартувати   організм  дітей.  Захворюваність  дітей порівняно з минулим навчальним роком зменшилась. Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення. Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії,  часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради , на семінарі-практикумі , на консультаціях для вихователів, загальних батьківських зборах , виробничих нарадах. Протягом навчального року медичним працівником та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту.  Результати  замірів  свідчать  про те, що моторна  щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. У дошкільному  навчальному  закладі  протягом  навчального року значна увага приділялась  харчуванню дітей. Організовано розподіл продуктів харчування у відповідності до кількості перерахованих батьками коштів, встановлено контроль за кількістю,  вартістю   завезених   продуктів   харчуванню.   Ведеться  постійний  контроль за виконанням   грошових  та  натуральних  норм. Щомісячно  аналізується стан харчування   дітей в ДНЗ,  це  питання  виноситься  до порядку  денного виробничих  нарад,  батьківських  зборів   та  нарад   у  завідувача.  Для  правильної організації  харчування  на  основі  перспективного  планування  складається  щоденне меню. Якісному харчуванню дітей в ДНЗ №316 протягом 2013-2014 навчального року приділялась  особлива  увага.  Постійний  контроль  за правильною організацією харчування  дітей  здійснюється  завідувачем.  Періодичний контроль проводять працівники  санепідемстанції,  організації по захисту прав споживачів. В ДНЗ організований  контроль  за  якістю продуктів  харчування, що надходять.   Прийом  продуктів  від  постачальників,  аналіз  стану  проводиться  в присутності  старшої  медичної  сестри Сліпак  О.І.  Усі продукти  харчування, що надходять до ДНЗ  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно - епідеміологічної експертизи. Одним із важливих  моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання  норм  харчування».  На  основі  даних  цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція   харчування.   Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів. Старша медична сестра  веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем  складає  перспективне  меню, меню-розкладку,  здійснює контроль за харчуванням дітей,  проводить  санітарно - просвітницьку  роботу серед батьків,  контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний  стан  харчоблоку,  дотримання  правил  особистої  гігієни  персоналом,  відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів. Аналіз харчування показав, що грошові норми харчування на одну дитину виконані, але натуральні – свіжі фрукти, овочі, соки та ін., недовиконані (через недостатнє фінансування). Дане питання постійно контролюється адміністрацією ДНЗ. Колектив закладу працює  у тісному контакті з батьками , бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватися , оцінювати свої і чужі вчинки , визнавати власні помилки , уміти пробачати чужі. Ведемо пропаганду здорового способу життя. Батьки брали участь у підготовці та в проведені всіх свят, розваг, дозвіль.  Протягом  навчального року  відповідно до річного плану проведено 10 консультацій для батьків щодо соціальної адаптації дітей, формування життєвої компетенції, засобів загартування вдома, безпеки життєдіяльності  малюків  тощо, через батьківські куточки, папки - пересувки.

Проблемами, які потребують вирішення в роботі з батьками виступають:

 - підвищення  психолого - педагогічної  культури  батьків;

 - формування  позитивно - емоційного  ставлення  до  вихователів;

 - індивідуальний  підхід  до  роботи  з  сім'ями  вихованців  ДНЗ,

 - пропаганда  дошкільної  освіти  в  соціумі;

 - урахування  вікових  особливостей  характеру  батьків;

 - залучення  батьків  до  участі  в  житті  ДНЗ.

 - всебічне  вивчення багатоаспектної  специфіки  кожної  сім'ї.

  Велика  увага   приділяється  працівниками дошкільного закладу  благоустрою  території та створенню умов для  перебування  дітей в  дошкільному закладі.

          Робота психологічної служби у дошкільного закладі здійснювалася протягом навчального  року  відповідно  до головних завдань та методичної мети. Робота практичного психолога Костенко Л.І. проводилася за 3-ма напрямками:

 Адаптація дітей до умов ДНЗ.

 Соціально -  психологічна  готовність  дитини до школи.

Рівень розвитку дітей.

          Адаптаційний період 50 дітей пройшов успішно, 2 – на низькому рівні.

          Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:

·        взаємовідносини з дітьми;

·        гра;

·        сон;

·        поведінка з батьками;

·        реакція дитини на нових людей;

·        мовленнєва діяльність;

·        апетит.

Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій.Під час вивчення стану соціально-психологічної готовності дітей до школи практичним психологом були використані такі методики:спостереження;анкетування;бесіди;консультації;вивчення взаємовідносин у колективі однолітків;проективні методики (тест Керна-Ірасека,  «Графічний диктант», «Будиночок», дослідження ) Практичним психологом Костенко Л.І. проведено дослідження по психологічній готовності дітей до школи..В дослідженні приймали участь 75 дітей 3 груп. Більшість запропонованих завдань було виконано з зацікавленістю, особливо це  відноситься  до дослідження наглядно-образного мислення, які діти сприймали як нову цікаву гру. Більшість дітей виявляли невпевненість при виконанні 2-го субтеста Керна-Йирасика (копіювання писемних букв). В структурі психологічної готовності до шкільного навчання  переважає інтелектуальна  готовність.  Загальний  рівень  розвитку  пізнавальних  процесів у 52 дітей згідно віку. Рівень зорової пам'яті у 49 дітей мають високий  рівень, у 6 дітей – середній. Слухова  пам'ять  потребує  тренування у 4 дітей.  Загальна обізнаність у 41 дитини на  високому рівні, у 13 на середньому, у 2 дитини на низькому рівні.  Розвиток наглядно - образного мислення у 53 дітей згідно віку. Мовленнєвий  розвиток у 51 дитини згідно віку. Мають мовленнєві утруднення різного роду 4 дітей. Дрібна моторика рук у 54 дітей в  нормі.  Високою здібністю до научуванності володіють 13 дітей,  середньою 39 дітей, іншим дітям  потребується  тренування основних когнітивних процесів: зорового сприйняття, уваги, пам'яті та мислення. Серед мотивів до шкільного навчання у дітей переважають слідуючи мотиви, наприклад соціальний (50 вибір), учбовий (40), мотив відмітки (21).В соціально-психологічному плані першокласники переважно готові до шкільного життя, в більшості з них сформовані основні навики спілкування з однолітками та дорослими, готовність до співпраці. В цілому діти старших груп готові до шкільного навчання. До першочергових  задач  відносяться: розвиток уваги,  тренування  дрібної  моторики руки . Особливої уваги потребує  розвиток слухової пам'яті та довільної уваги у більшості. Необхідно допомогти  дітям в набутті та підтримки впевненості в своїх силах, створюючи атмосферу успіху на кожному етапі учбової діяльності. Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна зробити  висновок, що психологічне забезпечення  відповідає  належному  рівню.  Але  поряд  з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку. Аналіз даного розділу роботи показав, що заплановані заходи виконані  повністю. З метою підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі ДНЗ та початкових класів, вихователями старших груп  опрацьовано програму навчання дітей в школі. Спільно з вчителями початкових класів  були проведені такі заходи. Взаємо відвідування уроків вихователями старших груп та занять вчителями молодших класів, «Круглий стіл», педагогічний міст, участь учителів у роботі “Школи батьків   майбутніх   першокласників.  Спільні   дитячі  свята   та   виставки тощо.  Аналіз  рівнів досягнень дітей , яким на 1 вересня  виповниться   6  років.    Ефективними  формами роботи   з  батьківською громадськістю   були:  батьківські  збори, групові та індивідуальні консультації, участь батьків у Днях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   відкритих   дверей  ДНЗ № 316 та ЗСШ № 96, святах та розвагах, спільні виставки творчих робіт батьків та дітей.  Батьківські   збори  проходили за участю спеціалістів ДНЗ : практичного психолога, медичної сестри, інструктора з фізкультури і в старших групах  вчителі  початкових  класів.  Доцільно відмітити високу активність батьків під час проведення виставок,  при підготовці  та проведенні свят та розваг. Адміністративно-господарська  діяльність  була  направлена на покращення матеріально-технічної бази   ДНЗ.  Виходячи  з аналізу освітньої і методичної роботи у 2013-2014 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічного колективу визначаємо такі  завдання на 2014-2015 навчальний рік.         

                        Пріоритетні завдання на 2014-2015 навчальний рік:

1.Продовжити  роботу по забезпеченню реалізації проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» - 5  етап;

2.Продовжити  роботу щодо сучасних вимог та підходів до  мовленнєвого розвитку дітей;

3. Продовжити  поглиблену роботу з проблеми  пізнавального розвитку дошкільників;

4.Розпочати  впровадження у навчально-виховний процес новітніх методик профілактики  дитячих  захворювань,  здоров’язбережувальних  технологій та соціально-оздоровчих  проектів.

Роботу дошкільного закладу оцінити на «добре».         

 

 

Дякуємо за допомогу!

 

                    КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 316 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА за 2015 рік

          Комунальний заклад освіти « Дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок) № 316 Дніпропетровської міської ради знаходиться за адресою:  Червоний Камінь, 1. Організація навчально-виховного процесу здійснюється згідно з Законами України «Про освіту», « Про Дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, на основі забезпечення умов для повноцінного виховання і розвитку дітей дошкільного віку за програмою з розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». В закладі створено належні умови для реалізації дитиною дошкільного віку свого природного потенціалу – фізичного, психічного, соціального. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.  Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

·        музична, спортивна зали;

·        кабінети логопеда, практичного психолога, англійської мови, « пісочної терапії»;

·        методичний кабінет;

·        прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

·        спортивний та ігрові майданчики.

Склад вихованців: групи комплектувалися в серпні 2014 року.

Кількісний склад – 298 дітей, ясельного віку – 54, дошкільного віку – 244. У навчальному 2014 – 2015 році укомплектовано 11 вікових груп:

·        2 групи для дітей раннього віку;

·        9 груп для дітей дошкільного віку ( з низ 3 групи для дітей з вадами мовлення).

Контингент батьків соціально – благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих.

Кадрове забезпечення: Навчально – виховний процес у дошкільному закладі забезпечують:

·        вихователів – 18, у тому числі вихователь – методист, вчителі – логопеди – 3, вчителі – дефектологи – 2, практичний психолог – 1, інструктор з фізичної культури – 1, керівник гуртка з англійської мови – 1, керівник гуртка з хореографії – 1;

·        медичні сестри – 2.

З них мають повну вищу освіту – 12; 13 – базову освіту.

      Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному році проатестовано 4 педагогів. Курси підвищення кваліфікації пройшли 4 педагоги.        Пріоритетними напрямам діяльності роботи колективу у 2014 – 2015 навчальному році були:

·          удосконалення професійної компетентності педагогів;

·          створення сприятливих умов для гармонійного поєднання інтелектуального розвитку обдарованої дитини дошкільного віку з фізичним, соціальним, емоційно – вольовим, моральним, естетичним розвитком;

·          впровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання;

·          формування здоровозберігаючої функції особистості дитини, забезпечення її прав на здобуття якісної дошкільної освіти;

·          підвищення рівня компетентності родини вихованців ДНЗ.

       Методична робота в ДНЗ № 316 протягом 2014 -2015 н.р. була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члена педагогічного колективу, а відтак на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні дітей, оптимізації освітньо – виховного процесу.

       Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації  методичної служби, прогресивному педагогічному досвіді.

       Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно - орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування в дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї були викладені в річному плані роботи дошкільного навчального закладу на 2014-2015 н.р., обговорювались на педагогічних радах, методичних годинах, під час індивідуальних і групових консультацій, на основі пріоритетних завдань здійснюється корекція педагогічного стилю вихователів.

       У дошкільному закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів: систематично проводяться семінари-практикуми, ділові, інтерактивні ігри, консультації для різних категорій педагогів, робота творчої групи.

      У річному плані сплановані заходи, щодо продовження впровадження програми розвитку дитини дошкільного віку « Українське довкілля», реалізація її основних засад у роботі, а саме: в вересні 2014 р., в жовтні 2014 р., під керівництвом завідуючої та вихователя-методиста було проведено консультації для вихователів та виділені педгодини на яких обговорювались мета , завдання програми, кожен розділ змістової частини програми. Розгляд кожного вікового періоду розділів програми: « Психологічна характеристика дитини», « Співпраця з сім’єю», « Фізичний розділ», « Безпека життєдіяльності», « Соціально-моральний розвиток» і інші.

      Науково – методичне зростання та підвищення професійної майстерності педагогів проводилися через такі форми роботи як педагогічні ради:

·          «Інтерактивні форми навчання малюванню та Петриківський розпис в патріотичному вихованню дітей»;

·          «Театрально – ігрова діяльність у дошкільному навчальному закладі»;               

·          «Праця як важливий засіб ранньої соціалізації та профорієнтації дитини».

      В квітні місяці провели методичне обєднання музичних керівників Ленінського району : «Театрлізована діяльність – засіб педагогічного та музичного впливу на розвиток особистості дитини дошкільного віку.

     У листопаді 2014 н.р. та в квітні 2015 н. р. відбулися « Тижні безпеки дитини» , які стали підсумком послідовної цілеспрямованої роботи як з дітьми, так і з батьками і педагогами щодо формування основ безпечної поведінки в побуті та надзвичайних ситуаціях. Упродовж року заплановано семінар-практикум:             « Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною» та проведений батьківський психолого-педагогічний всеобуч : « Стежкою батьківської мудрості»  на яких проводилися інформаційні повідомлення, тренінгові вправи, міні-лекції, анкетування.

      Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагнастично-прогнастичний характер, базується на глибокому аналізі роботи під час проведення освітньо - виховного процесу. Здійснення моніторингу якості освіти педагогічної майстерності педагогів стало реальним підґрунтям для втілення шляхів реалізації пріоритетних напрямів роботи ДНЗ і дозволяє вчасно корегувати і надавати методичну допомогу в розв’язанні певних освітніх проблем. Педагогічне діагностування навчальних досягнень дітей здійснюється тричі на рік.  Діагностування педагогів проводиться за системою анкет, діагностичних карт, картосхем та аналізу педагогічної діяльності педагогів. Педагогічне діагностування дошкільників засвідчило, що діти всіх вікових груп засвоїли програмові завдання на достатньому  рівні, а моніторинг професійної майстерності педагогічного колективу показав, що педагоги закладу мають оптимальний та достатні рівні професійної майстерності.

      Окреслено шляхи реалізації педагогами в роботі над науково-методичною проблемою « Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості V етап» (підсумковий).

      Креативна діяльність нерозривно пов’язана з впровадженням інноваційних технологій. У 2014-2015 н.р. в річному плані були заплановані та проведені слідуючи форми роботи: 

·               засідання творчої групи вихователів: « Розвиток креативної особистості через розвиток її творчих здібностей»;

·               «Розвиток креативності методами ТРВЗ» - методичний час;

·               ділові ігри з вихователями: « Форми взаємодії педагога і дитини  в розкритті творчих здібностей», « Перевтілення», « Творчий конкурс для вихователів»;

·               тренінги: « Методики дослідження креативності», «Формування основ педагогічної компетентності з психології обдарованості»;

·               міні-лекція: « Психологічні і соціальні особливості обдарованих дітей»;

·               семінар – практикум « Формування компетентності педагогів щодо креативного розвитку дошкільників».

       Моніторинг результативності впровадження інновацій засвідчив ефективність проведення роботи та необхідність її подальшого планування та проведення.

      Колектив КЗО ДНЗ № 316  прийняв участь в обласній виставці «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015», розробили посібник за напрямом діяльності:« Психолого – педагогічний супровід розвитку креативної особистості» за темою: «Креативні родзинки»; метою досвіду являється формування креативності у дітей дошкільного віку, як загальної здатності до творчості.  У посібнику розглядаються проблеми розвитку креативності дітей в практиці дошкільного закладу. Включені розробки фрагментів щодо оновлення змісту навчально – виховного процесу, форми, методи, ігри, засоби, прийоми роботи з дітьми, тести – опитувальники та інтерактивні ігри для вихователів з розвитку креативних  здібностей у дітей.  Матеріал можна використовувати у повсякденній роботі з дітьми дошкільного віку.

        Серед розмаїття форм методичної роботи слід  відокремити роботу творчої групи під керівництвом вихователя—методиста,члени якої працювали над проблемою підвищення фахової майстерності педагогів, навчали їх уміння адаптувати отриману теоретичну і практичну інформацію до умов власної професійної діяльності. З цією метою під час засідань творчої групи проводились різноманітні тренінги, круглі столи, інтерактивні семінари, ділові ігри. Впродовж року функціонувала скринька довіри та здійснювалось анкетування педагогів з метою вивчити їх потреби, труднощі та досягнення.

      Надзвичайно цікавою та плідною була робот з проведення майстер-класів під час яких педагоги закладу мали змогу поділитись досвідом, практичними здобутками, продемонструвати власну майстерність. Протягом 2014-2015 н.р. педагогами закладу: Залізняк О.В., Терещенко Л.Д., Кучерявою О.О., Нарчук М.П., Середюк Т.М., Щасною В.В., Крупенчик С.Г., Сергієнко В.С. були підготовлені та продемонстровані такі майстер-класи:«Вчимося творчо взаємодіяти», «Педагогічна студія акторської майстерності», «Виготовлення ляльки – мотанки».  

      Окремою ланкою методичної роботи є організація взаємодії з родинами вихованців. Педагоги закладу, вихователь-методист Шмакова В.М., практичний психолог Щасна В.В. постійно планували  та проводили консультації для батьків , надавали інформаційний матеріал на актуальні теми, запрошували батьків до закладу на спільні заходи: « День знань» ( вересень 2014 р.), « Свято осені»            ( жовтень 2014 р.), ТБЖД « Бережімо себе, діти» ( листопад 2014 р.),Свято зими «Новорічна казка» ( грудень 2014 р.), « Гарні наші вечорниці» ( січень 2015 р.),    « Ой вже Масляна пришла» ( лютий 2015 р.), Свято жінок « Весна для мене і для мами» ( березень 2015 р.), « Великодній віночок» ( квітень 2015 р.), «Моє щасливе дитинство» ( червень 2015 р.), «На Івана, на Купала» ( червень 2015 р.), «Моє маленьке серце любить Україну» до дня Незалежності України ( серпень 2015 р.).

      Проводилися батьківські всеобучі на теми:

·           «Разом із мамою» ( цикл розвивальних занять для батьків і дітей раннього віку в період адаптації);

·          « П’ять мов любові»;

·          «Права та обов’язки дітей та дорослих»;

·          «Виховні можливості родини»;

·          «Роль дитячої книжки у мовленнєвому розвитку дітей»;

·          « Вечір великої сім’ї»;

·          «Життєві ситуації: як не варто поводитись з дошкільниками»;

·          « Коли дитина влітку залишається у місті».

       Особливого значення в роботі колективу дошкільного закладу на 2014 – 2015 рік набуває зміна стилю спілкування дорослого з дитиною від ситуативно – особистісного, коли домінують емоції, використовуються пестливі слова, звернення, до ситуативно – ділового, більш стриманого, коли дорослий стає співучасником предметної діяльності дитини.

Безпосереднє керівництво ДНЗ № 316, здійснює завідувач, педагог вищої категорії.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

-         батьківська рада ДНЗ та батьківські ради груп;

-         профспілковий комітет;

-         педагогічна рада;

-         загальні збори батьків та членів трудового колективу.

Управлінські рішення завідувача ДНЗ були спрямовані на забезпечення працездатності колективу в виконанні річних завдань. Колектив закладу постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу. Цікаві статі, фотогалерея висвітлюються на сайті дошкільного закладу.

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітнього періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі завідувача ДНЗ були 35 осіб. Головними питаннями, порушеними під час бесід є працевлаштування та оздоровлення дитини до дитячого закладу.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. У ДНЗ працює 2 досвідчених кухарі, медичний персонал.

Дошкільний заклад дотримується вартості харчування та виконання норми харчування, як того вимагає Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти. На  жаль головними спонсорами закладу є батьки. Не можна обійти увагою велику батьківську допомогу. У звітному періоді за благодійні кошти батьків були виконанні основні види робіт:

-         проведено замір опору ізоляції електропроводки та опору металевого зв’язку корпусів – 600 грн;

-         перезарядка вогнегасників  300 грн;

-         ремонт водопостачання (в групі № 1, каналізація)  - 1300 грн;

-         поточний ремонт приміщень всіх вікових груп – 22 тис. грн.;

-         обладнання ігрових майданчиків – 1000 грн;

-         оформлення інтер’єру закладу – 4.600 грн;

-         м’який інвентар – 12000 грн;

-         закупівля меблів – 11860 грн;

-         методична література, канцтовари – 2000 грн;

-         поповнення інтернету 1500 грн;

-         придбано килим в групу № 8 – 4000 грн;

-         освітлення подвір’я – 3000 грн.

Додатково виділені кошти в розмірі 50 тис. 694 грн на заміну пластикових вікон в групи № 3,6,8,10,11.

 

Інформація щодо покращення матеріально – технічної бази

дошкільного закладу

на новий 2015-2016 навчальний рік

 

№ з/п

Захід

Джерело фінансування

Термін виконання

1

Ремонт 2 – ясельні , 9 – дошкільні групи до нового навчального року.

Благодійна допомога батьків.

01.06 – 31.08.2015

виконано

2

Промивка системи опалення дошкільного закладу.

Благодійна допомога батьків.

01.06 – 31.08.2015

3

Закупівля меблів для виконання санітарно – гігієнічних вимог СЄС.

Закупівля столів дитячих група № 2.

Благодійна допомога батьків.

01.06 – 31.08.2015

виконано

4

Ремонт центральної каналізаційної системи закладу.

Благодійна допомога батьків.

01.06 – 31.08.2015

виконано

5

Ремонт холів дошкільного закладу.

Благодійна допомога батьків.

01.06 – 31.08.2015

 

6

Ремонт труб холодного та гарячого водопостачання групи № 1.

Благодійна допомога батьків.

01.06 – 31.08.2015

виконано

7

Зарядка вогнегасників.

Благодійна допомога батьків.

01.06 – 31.08.2015

 

8

Закупівля постільної білизни н ясельні групи дошкільного закладу.

Благодійна допомога батьків.

01.06 – 31.08.2015

виконано

9

Фарбування прогулянкових майданчиків закладу.

Благодійна допомога батьків.

01.06 – 31.08.2015

виконано

10

Закупівля великої холодильної шафи на харчоблок.

Благодійна допомога батьків.

01.06 – 31.08.2015

 

11

Встановлення пластикових вікон в дошкільні групи закладу.

Допомога депутата.

Виділені кошти 50 694 тис. грн.

01.08 – 01.12.2015

не виконано

 

Поступове осучаснення предметно – просторового середовища можливо лише в співпраці батьків всіх учасників навчально – виховного процесу.

 

ДЯКУЄМО ЗА ДОПОМОГУ!!!!!

 


1
2
3