Новокодацький район КЗО "ДНЗ № 316" ДМР

 


Навчальний процес

 

Навчальний процес

Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі  у 2018/2019 навчальному році здійснюється відповідно до

-Закон України       « Про дошкільну освіту»,

-Базовий компонент  дошкільної освіти,

-Концепції Національно – патріотичного виховання дітей  та молоді та інструктивно – методичних рекомендацій « Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах 

 

Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником.  Зміст навчально – виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до чинних програм розвитку дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами, рекомендованих (схвалених) Міністерством освіти і науки України.

Організована навчально – пізнавальна діяльність дітей у формі занять планується переважно на першу половину дня.  Допускається проведення деяких занять у другій половині дня.

Основні напрями роботи КЗО «ДНЗ № 316» :

{-         патріотичне виховання;

{-         екологічне виховання;

{-         формування основ здорового способу життя;

    комунікативно – мовленнєвий розвиток дошкільників.

 

Навчально - виховний процес здійснюється відповідно

БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (НОВА РЕДАКЦІЯ), Освітньої програми розвитку 

дитини дошкільного віку "ДИТИНА в ДОШКІЛЬНІ РОКИ"

 З дітьми дошкільного віку систематично

використовуються такі форми організації життєдіяльності:

 - заняття різних видів(колективні, підгрупові, індивідуальні заняття);

- індивідуальна робота навчально – пізнавального спрямування у

повсякденні;

- організовані дидактичні ігри у повсякденному житті;

- самостійна діяльність;

 - спостереження;

- свята та розваги.

Керуючись нормативними документами та виконуючи завдання,

намічені річним планом, педагогічний колектив Дошкільного

навчального закладу приділяє особливу увагу збереженню фізичного

та психічного здоров’я вихованців, працює над розвитком креативних

здібностей як дошкільників так і педагогічного колективу через

використання творчо-розвивальних технологій .

 

 

Навчальний процес у дошкільному закладі умовно розподіляється на 3 складових блоки.


      1. Спеціально організоване навчання у формі занять різного типу:

частково- фронтальні (більше 15 дітей), переважають - групові, індивідуально-групові(4 - 8 дітей целеспрямоване індивідуальне навчання), індивідуальні (1-4 дітей).

Графік загальнорозвивальної діяльності передбачає 4 види занять: пізнавального циклу,естетичного, музичного-ритмічного та розвивального циклу, використання ігор й ігрових розвивальних завдань, проблемних ситуацій та спеціальних дидактичних матеріалів.

    2. Спільно доросло - дитяча (партнерська) діяльність. У цьому блоці під час спілкування з дітьми дорослий посідає позицію партнера - ініціатора, запрошує дітей до різного роду активної діяльності, власним прикладом та участю демонструє зразки її організації; одночасно дорослий як партнер заохочує та враховує дитячу ініціативу в розгортані діяльності дітей.

   3. Вільна самостійна діяльність дітей. У третьому блоці дорослий перебуває поза межами дитячої діяльності, забезпечуючи розвивальне предметне середовище для вільної діяльності дітей, змінюючи та доповнюючи її відповідно до дитячих інтересів.

Така розмаїтність взамодій дорослого з дітьми та форм організації змісту навчання вже сама по собі створює чималі можливості для збагачення розвитку дітей і реалізації завдань змісту освіти в дошкільному закладі.